Naar aanleiding van onder meer een klacht die door Drost Letselschade namens een slachtoffer is ingediend bij het medisch tuchtcollege te Amsterdam, heeft het tuchtcollege op 19 juli 2012 (zaak 11/383) de doorhaling van oogarts en bestuurder V. van Eye-Q-Vision in het BIG-register bevolen.

De arts en diens kliniek kwamen in augustus 2010 in het nieuws door klachten van vier patiënten. Zij waren in die periode door de arts geopereerd in zijn oogkliniek in Portugal en liepen daarbij ernstige complicaties op. De Portugese inspectie voor de gezondheidszorg sloot daarop de kliniek ter plaatse en stelde een onderzoek in.

De ontstane situatie in Portugal was voor de inspectie in Nederlands reden om de oogarts per direct op te roepen en haar zorgen te uiten. Uit een door de inspectie ingesteld onderzoek kwam naar voren dat niet werd voldaan aan de gestelde kwaliteitseisen en er dus geen sprake kon zijn van het leveren van verantwoorde zorg.

Het medisch tuchtcollege overweegt in haar uitspraak niet anders te kunnen concluderen dan dat verweerder structureel en op verschillende essentiële terreinen tekort is geschoten in de individuele gezondheidszorg voor zijn patiënten. Alleen oplegging van de zwaarste maatregel acht het tuchtcollege passend. Het tuchtcollege beveelt daarom de doorhaling van de inschrijving van de oogarts in het BIG-register en legt bij wijze van voorlopige voorziening de schorsing van die inschrijving met onmiddellijke ingang op.