“Ik heb mijn grijze cellen te weinig laten werken”
Ernst Jansen Steur heeft ten overstaan van het Medisch Tuchtcollege in Zwolle en de oud-patiënten, die hem hadden aangeklaagd, zijn verontschuldigingen aangeboden voor zijn verkeerde behandelingen, foute diagnoses en gebrekkige dossiervorming als neuroloog van het Medisch Spectrum Twente in de jaren rond de millenniumwisseling.
Maar schuld bekende hij niet. “Achteraf kun je misschien vaststellen dat ik mijn grijze cellen te weinig heb laten werken voor andere overwegingen, maar ik heb alles gedaan vanuit goedheid richting mijn patiënten.  Daarom kan ik er ook geen spijt van hebben.”

“Ik zou het weer zo hebben gedaan”

De omstreden ex-neuroloog ging later zelfs nog een stapje verder door te verklaren dat hij met de wetenschap van toen in soortgelijke gevallen nu op dezelfde wijze zou hebben gehandeld.” Zijn raadsman Van Gaal pleitte voor het niet-ontvankelijk verklaren van de klachten van de vijf ex-patiënten, van wie er in Zwolle overigens slechts vier acte de présence gaven. De vijfde kon het psychisch niet opbrengen te verschijnen en oog in oog te komen staan met de man, die haar leven onnodig een zeer pijnlijke wending gaf.

Yme Drost, juridisch loket

Letselschade-expert Yme Drost

“Hij draaide om de hete brij heen”

Letselschade-expert Yme Drost, die de slachtoffers van Jansen Steur bijstaat, maakte daarom vrijdag na afloop van de lange zitting met een gevoel van teleurstelling de balans op. “We hadden toch de hoop dat Jansen Steur zelf in zijn verhaal zou toegeven dat hij fouten heeft gemaakt. Dat hoefde namelijk niet te betekenen dat hij ook strafrechtelijk verkeerd gehandeld heeft. Daarvoor is bewijs van opzet een vereiste. Maar hij draaide om de hete brij heen. In het begin dacht ik nog even, dat hij zou toegeven dat hij medisch verwijtbaar heeft gehandeld. Maar op de vraag of dat zo was, antwoordde hij dat hij het antwoord aan het tuchtcollege overliet. Van twee zaken ontkende hij zelfs glashard dat hij in 2003 nog de behandelend arts was. Dat doet de betrokkenen veel pijn.”

“Nog maar drie tot vijf jaar te leven”

Een van de klagers in de tuchtzaak is een man die van Jansen Steur de boodschap kreeg dat hij leed aan de ziekte van Pick. Volgens de raadsman van de ex-neuroloog klopte die aantijging niet en had zijn cliënt ‘pre-Alzheimer’ gediagnosticeerd. Het ontlokte later een lid van het tuchtcollege de vraag of het dan niet eerder “pre-pre-pre-Alzheimer” was. Evenmin was volgens de raadsman van de ex-neuroloog de aantekening “ziekte van Pick” op het aanvraagformulier ten behoeve van Exelon, afkomstig van Jansen Steur. Het verleidde de ex-patiënt tot de reactie: “Als ik hem zo hoor liegen, gaan mijn haren recht overeind staan. Hij heeft nota bene in 1998 tegen mijn vrouw en dochter gezegd, dat ze maar beter lief voor me konden zijn, omdat ik nog maar drie tot vijf jaar te leven had.”

Marihuana in zijn bureaula

Jansen Steur bekende wel een adresje te hebben gehad waarnaar hij zijn patiënten doorverwees voor marihuana en daarvan ook een zakje in zijn bureaula te hebben gehad. Hij stelde echter nadrukkelijk dat hij zelf niet gebruikte. Ook gaf hij toe dat sommige oud-patiënten zelf met een ruggenprik afgenomen hersenvocht naar het postkantoor moesten brengen voor verzending richting Amsterdam. Volgens Jansen Steur was er echter geen sprake van dat dit hersenvocht was bedoeld voor onderzoek naar de werking van het medicijn Exelon van farmaceutisch bedrijf Novartis. Ook was hij niet uit geweest op persoonlijk gewin.

Maximaal 12 jaar gevangenisstraf

Het Medisch Tuchtcollege doet op 20 december om 12.30 uur uitspraak in Zwolle. Maandag begint in Almelo de strafzaak tegen Jansen Steur. Het Openbaar Ministerie verdenkt de arts van:

    • tientallen foute diagnoses;
    • het uitschrijven van recepten voor verkeerde medicijnen
    • het toebrengen van ernstig psychisch en lichamelijk letsel
  • het vervalsen van onderzoeksresultaten;
  • het ontvreemden van een bedrag van 88.000 euro.

Als de rechter alle feiten bewezen acht, kan Jansen Steur een gevangenisstraf van maximaal twaalf jaar krijgen.