De rechtbank Overijssel te Almelo heeft de Twentse ex-neuroloog Jansen Steur veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van drie jaar. De rechtbank acht bewezen dat de Jansen Steur zich schuldig heeft gemaakt aan het opzettelijk benadelen van de gezondheid van acht patiënten met als gevolg zwaar lichamelijk letsel en in één geval de dood. Ook is Jansen Steur schuldig bevonden aan diefstal van een receptenblok, valselijk opmaken van machtigingsformulieren en recepten en aan verduistering. De ten laste gelegde feiten vonden plaats tussen 1997 en 2003.

Opzettelijk benadelen van de gezondheid

Volgens de rechtbank heeft de ex-neuroloog bij acht patiënten verkeerde diagnoses gesteld en daarbij ook een onjuiste behandelwijze toegepast. Dit terwijl hij als arts wist dat bepaalde diagnoses niet gesteld konden worden op basis van de voorhanden zijnde gegevens. Daarbij heeft Jansen Steur volgens de rechtbank welbewust het risico genomen en aanvaard dat de gezondheid van de patiënten ernstig zou worden benadeeld. Hierdoor heeft Jansen Steur zijn zorgplicht als arts op ernstige wijze geschonden. Bij zeven patiënten heeft dit geleid tot zwaar lichamelijk letsel.

Zelfdoding

Een van de patiënten pleegde suïcide. Jansen Steur heeft deze patiënt, aldus de rechtbank, onjuist geïnformeerd door met stelligheid de diagnose van twee dodelijke ziektes mede te delen en daar, tegen beter weten in, zeer lang aan vast te houden. Een en ander is gepaard gegaan met een intensieve behandeling met veel onaangename bijwerkingen. De rechtbank stelt vast dat deze patiënt zich het leven heeft benomen omdat zij in de veronderstelling verkeerde dat zij leed aan een dodelijke ziekte en in het eindstadium daarvan verkeerde. De rechtbank is van oordeel dat de dood van deze patiënt het gevolg is van de benadeling van de gezondheid door Jansen Steur.

Toerekeningsvatbaarheid

Jansen Steur lijdt aan ADHD en aan een narcistische persoonlijkheidsstoornis, aldus de rechtbank. Ook was er tijdens een deel van zijn loopbaan als arts sprake van een medicijnverslaving. Toch acht de rechtbank de voormalig neuroloog volledig toerekeningsvatbaar. Jansen Steur heeft ondanks zijn stoornissen ook lange tijd goed kunnen functioneren. Verder is Jansen Steur als arts en neuroloog als geen ander bekend met de werking en de effecten van medicijnen zo stelt de rechtbank. Het gebruik van deze middelen komt onder die omstandigheden ook geheel voor zijn rekening en risico.

Op te leggen straf

Jansen Steur heeft zich volgens de rechtbank aldus schuldig gemaakt aan het opzettelijk benadelen van de gezondheid van acht patiënten. De ernstige gevolgen daarvan spelen weliswaar een belangrijke rol bij de straftoemeting, maar niet zodanig als bij delicten waarbij het opzet van de dader op het gevolg is gericht.

De zeer ernstige gevolgen van de strafbare feiten zijn geweest dat één van de patiënten een einde aan haar leven heeft gemaakt en dat zeven andere patiënten ernstig lichamelijk en psychisch letsel hebben opgelopen. Daarmee houdt de rechtbank Jansen Steur verantwoordelijk voor het leed van deze patiënten en hun naasten. Hij neemt ook nu nog niet de volle verantwoordelijkheid voor zijn fouten, zo overweegt de rechtbank. Jansen Steur heeft naar het oordeel van de rechtbank daarnaast met zijn handelen ernstige schade toegebracht aan het vertrouwen in de medische stand en de neurologie. Ondanks dat sprake is van een langdurig onderzoek door justitie en indringende berichtgeving in de media, komt de rechtbank gelet op de ernst van de feiten tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van drie jaar.

Uitspraak: ECLI:NL:RBOVE:2014:646