De Hengelose letselschade-expert Yme Drost heeft vandaag aan het eind van de ochtend formeel aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie (OM) te Almelo tegen de neuroloog Jansen Steur. Drost deed de aangifte voorshands namens zes cliënten. Jansen Steur werkte tot begin 2004 als neuroloog in het Enschedese Medisch Spectrum Twente (MST).

Drost sprak in 2007 al eens met een Almelose officier van justitie over de mogelijkheden van strafvervolging van de neuroloog. Het OM liet evenwel daarna, ondanks toezegging, niets meer van zich horen.

Drost deed ook aangifte tegen het MST als rechtspersoon en de afzonderlijke leden van de Raad van bestuur van het MST voor zover werkzaam in de periode dat er strafbare feiten zijn gepleegd door de neuroloog, voor (mogelijk) medeplegen. De vermeende strafbare feiten zijn volgens Drost gepleegd in de periode jaren ’90 tot en met de datum in 2004 dat de betreffende neuroloog werkzaam was voor het MST. De aangiftes zijn gedaan voor het vermeend (opzettelijk) stellen van verkeerde diagnoses en vermeende valsheid in geschriften.

Op dit moment wordt de aangifte met bijlagen bestudeerd door het OM Almelo. Het OM in Almelo heeft toegezegd in de loop van deze week met een inhoudelijke reactie te komen.