ENSCHEDE – De raad van bestuur van het MST heeft twee specialisten opgedragen onderzoek te doen naar ‘hersenoperaties’, die zijn aangevraagd door de omstreden ex-neuroloog Jansen Steur.
Onderzocht wordt of hij die op twijfelachtige indicaties liet doen.

Vorige week kwam naar buiten dat Jansen Steur mogelijk onnodig in 1998 een blokbiopt uit de hersenen liet nemen bij een patiënt. Volgens het pathologisch rapport zou er 12,5 kubieke centimeter hersenmateriaal zijn weggenomen voor nader onderzoek. Dat wordt door deskundigen gezien als ‘erg veel’. Deze week nam de politie daarvan proces-verbaal van aangifte op.

Jansen Steur, die eind 2003 uit het ziekenhuis werd weggestuurd, ligt onder vuur vanwege een groot aantal foute diagnoses. Hij was medicijnverslaafd. Justitie wil hem voor de foute diagnoses en valsheid in geschrifte gaan vervolgen.

Het Openbaar Ministerie, dat al twee jaar onderzoek doet naar de ex-neuroloog, wil nu ook deze hersenoperatie tegen het licht houden. Het is voor hen een nieuwe zaak. De mogelijk onterechte herseningreep was ook niet bij de commissies Lemstra aan het licht gekomen.

hersenoperatie

Intern onderzoek MST

De raad van bestuur van het MST stelt nu dus een intern onderzoek in. Een neuroloog en een neurochirurg zijn opgedragen alle door Jansen Steur in gang gezette neurochirurgische ingrepen van 1997 tot 2004 tegen het licht te houden, zoals het nemen van hersenbiopten, pallidotomie (bij pallidotomie wordt een opzettelijke beschadiging aangebracht in het deel van de hersenen dat de bewegingscontrole regelt) en deep brain stimulation.

Om dit onderzoek zo objectief mogelijk te doen, wordt het gedaan door twee specialisten die pas na het vertrek van de neuroloog in het MST zijn gaan werken.

Als hun rapportage aanleiding geeft tot nadere vragen, dan gaat het bestuur daar een extern werkende deskundige voor inschakelen.

De omstreden hersenoperatie werd naar buiten gebracht door letselschade-expert Yme Drost. Bij Drost Letselschade hebben zich nog vier andere patiënten dan wel nabestaanden gemeld met ernstige twijfels over een hersenoperatie in opdracht van Jansen Steur.

Op verzoek van Drost laat het MST ook onderzoeken of de aanvragen voor een herseningreep door Jansen Steur ook via een daarvoor noodzakelijke ethische commissie van het MST zijn gegaan. Ook de wetenschappelijke publicatie in 2006, van een studie over pallidotomie door Jansen Steur, wordt daarin betrokken.