Vandaag heeft het Openbaar Ministerie van het Ressortsparket locatie Arnhem bevestigd dat de behandeling van het hoger beroep in de strafzaak tegen de oud-neuroloog Jansen Steur op donderdag 18 december 2014 begint. De zaak zal dienen bij het Gerechtshof in Arnhem. De behandeling vangt overigens aan met een regiezitting. De inhoudelijke behandeling van de zaak vindt plaats op een later moment. Daarover is op dit moment nog niets bekend.

Behandeling eerder uitgesteld

Eerder werd de behandeling van het hoger beroep uitgesteld. Reden daarvoor was de wisseling van advocaat door Jansen Steur. Werd hij in eerste aanleg bij de Rechtbank Almelo nog bijgestaan door mr. Frank van Gaal, in hoger beroep treedt de bekende strafpleiter mr. Peter Plasman op als zijn advocaat. Plasman verwierf als advocaat van onder meer de moordenaar van Theo van Gogh en één van de directeuren van SE Fireworks (Vuurwerkramp Enschede) landelijke bekendheid.

Veroordeling door Rechtbank Almelo

In februari 2014 werd Jansen Steur door de Almelose rechtbank tot drie jaar cel veroordeeld. De rechtbank achtte bewezen dat Jansen Steur zich schuldig heeft gemaakt aan het opzettelijk benadelen van de gezondheid van acht patiënten met als gevolg zwaar lichamelijk letsel en in één geval de dood. Ook is Jansen Steur schuldig bevonden aan diefstal van een receptenblok, aan het valselijk opmaken van machtigingsformulieren en recepten en aan verduistering. De ten laste gelegde feiten vonden plaats tussen 1997 en 2003.

Tuchtrechter bepaalde al eerder: Jansen Steur mag nooit meer arts zijn

In december 2013 bepaalde het Regionaal Medisch Tuchtcollege te Zwolle al dat de oud-neuroloog Jansen Steur nooit meer als arts werkzaam mag zijn. Die tuchtzaak was aangespannen door een vijftal oud-patiënten. Jansen Steur stelde bij vele tientallen patiënten verkeerde diagnoses en behandelde hen met onjuiste medicijnen. Jansen Steur tekende aanvankelijk ook hoger beroep aan tegen de tuchtuitspraak. Dat beroep heeft hij op een later moment echter weer ingetrokken, waarmee de uitspraak van de tuchtrechter onherroepelijk is geworden.