Op verzoek van letselschade-expert Yme Drost heeft het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle de behandeling van tuchtklachten tegen drie voormalige inspecteurs van de Inspectie voor de Gezondheidszorg uitgesteld. Het tuchtcollege zou de zaak op vrijdag 29 november om 13.30 uur behandelen. Yme Drost diende namens vijf van zijn cliënten de tuchtklacht tegen de voormalige inspecteur in. De inspecteurs zouden als toezichthouders hebben gefaald in de kwestie rond de voormalig neuroloog Jansen Steur en daarmee in strijd hebben gehandeld met het belang van de individuele gezondheidszorg.

Cruciale rol

Drost vroeg om uitstel, omdat één van de voormalige inspecteurs om medische reden niet bij de mondelinge behandeling van zijn tuchtzaak aanwezig kon zijn. Hoewel de betreffende inspecteur dat niet als een probleem zag, vond Drost dat wel. “Deze inspecteur speelt naar mijn mening een cruciale rol in het falen van het externe toezicht op het handelen van Jansen Steur. Daarnaast wordt het rechtsgevoel van mijn cliënten aangetast als deze inspecteur niet in persoon voor het tuchtcollege verschijnt om verantwoording af te leggen”, aldus Drost.

Volgens Drost wordt de tuchtzaak tegen de drie voormalige inspecteurs nu in het eerste kwartaal van 2014 behandeld.

Nieuwe afwegingsmogelijkheden

Op 1 november behandelde het tuchtcollege al wel de zaken van vijf klagers tegen de voormalige neuroloog. Dezelfde klagers hebben ook leden van de Raad van Bestuur van het ziekenhuis, waarin Jansen Steur werkzaam was, en Inspecteurs voor de Gezondheidszorg aangeklaagd. De klachtzaken tegen de voormalige leden van de Raad van Bestuur van het Twentse ziekenhuis zijn op dinsdag 12 november behandeld. De uitspraak in de tuchtzaak tegen de ex-neuroloog staat gepland op vrijdag 20 december, de uitspraak in de zaak tegen de voormalig bestuurders op 10 januari 2014.

Volgens Yme Drost is een bijkomend voordeel van een latere behandeling van de tuchtzaak tegen de voormalige inspecteurs, dat dan ook de uitspraken in de tuchtzaken tegen de voormalig neuroloog Jansen Steur en de drie voormalige bestuurders van het MST bekend zijn. Drost: “Dat geeft nieuwe afwegingsmogelijkheden.”