Klachten tegen Jansen Steur worden eerst behandeld
De zitting van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle tegen voormalig neuroloog Jansen Steur begint op vrijdag 1 november a.s. om 10.00 uur. Het tuchtcollege heeft die dag een pauze gepland van ongeveer 12.30 tot 13.30 uur.

Gang van zaken

De zaken van de vijf klagers zullen volgens de volgorde van het klaagschrift worden behandeld. Twee tot drie klachten zullen voor de pauze worden behandeld, de overige er na.

Eerst krijgen klagers, bij monde van hun gemachtigde de gelegenheid de klacht kort mondeling toe te lichten. Datzelfde geldt voor (de gemachtigde van) verweerder met betrekking tot het verweer. Vervolgens bevragen de leden van het college partijen waarop een (korte) tweede ronde volgt. Jansen Steur krijgt helemaal aan het eind gelegenheid voor het laatste woord in alle zaken tegelijk.

Tuchtzaken tegen voormalig bestuurders

Op 12 november a.s. om 13.30 uur zullen eerst alleen de klachten tegen de twee voormalige bestuurders van het Medisch Spectrum Twente worden behandeld, die bestuurder waren ten tijde dat de voormalig neuroloog nog werkzaam was in het MST. De verwachting is dat vanaf 15.00 uur de klacht tegen de laatst zittende (inmiddels voormalig) bestuursvoorzitter van het MST zal worden behandeld.

Tuchtzaken tegen voormalige inspecteurs IGZ

Op 29 november a.s. om 13.30 uur worden de klachten tegen de voormalig inspecteurs van de Inspectie voor de Gezondheidszorg behandeld. (Deze zitting is aangehouden tot een nog nader te bepalen datum.)

De gang van zaken op 12 en 29 november is per verweerder hetzelfde als op 1 november.

Belangstellende moeten zich vooraf aanmelden

De zitting is in beginsel openbaar. Partijen worden in ieder geval in staat gesteld de zitting ongehinderd bij te wonen. Het aantal zitplaatsen in de zaal is beperkt. Het college verzoekt daarom belangstellenden die de zitting willen bijwonen zich vooraf aan te melden via rtgzwolle@minvws.nl of per telefoon op nummer 088-3611039. Ten minste een week voor de zitting zal hun worden doorgegeven of bijwonen van de zitting in de zaal of anderszins mogelijk is.

Vanuit de Rechtbank worden de nodige maatregelen genomen om de zittingen ordelijk te laten verlopen.

Rollijsten met samenvattingen van de tuchtklachten