Het Centraal Tuchtcollege heeft het hoger beroep dat slachtoffers van Jansen Steur hebben ingesteld tegen de uitspraak van het Regionaal Tuchtcollege met betrekking tot de voormalig voorzitter van de raad van bestuur van het Medisch Spectrum Twente (MST), Ruud Ramaker, gegrond verklaard.

Berisping voor Ruud Ramaker

Ramaker, die als verpleegkundige in het BIG-register stond ingeschreven, is door het Centraal Tuchtcollege schuldig bevonden aan, kort gezegd:
a. Het niet inzetten van instrumenten om het disfunctioneren van de neuroloog actief op te sporen c.q. vroegtijdig zichtbaar te maken;
b. Het onvoldoende oog hebben voor de onvoldoende dossiervoering, de misdiagnostiek, de foutieve behandelingen en andere onregelmatigheden van de neuroloog (waaronder het ten onrechte declareren van Exelon) en de (psychische) schade, die hierdoor is toegebracht aan klagers;
c. Het ten onrechte en in strijd met de waarheid in maart 2004 aan de Inspectie melden dat er geen sprake was geweest van onverantwoorde zorg.

Het Regionaal Tuchtcollege in Zwolle achtte eerder alleen de klacht betreffende het onjuist informeren van de Inspectie gegrond. Het Centraal Tuchtcollege vindt dat Ramaker op veel meer punten in de fout is gegaan.

Ondanks de gegrondverklaring van het hoger beroep blijft het Centraal College in Den Haag met het tuchtcollege in Zwolle van oordeel dat een berisping een passende maatregel voor Ramaker is.

Lak aan de slachtoffers

Letselschade-expert Yme Drost is blij met de uitspraak. “Slachtoffers krijgen met deze uitspraak erkenning dat de voormalig voorzitter van de Raad van Bestuur van het Medisch Spectrum Twente er een potje van heeft gemaakt. Hij had alleen oog voor de goede naam van het ziekenhuis en had lak aan de patiënten, die slachtoffer zijn geworden van het handelen van de voormalig neuroloog Jansen Steur”, zegt Drost. Drost hekelt ook de houding van Ramaker, die zich nooit ergens heeft willen verantwoorden. Zowel bij de Commissies Lemstra en Hoekstra, als bij de tuchtcolleges schitterde Ramaker door afwezigheid.

Het relevante deel van de uitspraak vindt u hier.
De volledige uitspraak vindt u hier