Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft formeel de zittingen vastgesteld waarin het hoger beroep tegen de voormalig neuroloog Jansen Steur wordt behandeld. Jansen Steur moet op maandag 18 mei 2015, woensdag 20 mei 2015 en donderdag 21 mei 2015, telkens op 9.00 uur voor de meervoudige strafkamer verschijnen. De zittingen worden gehouden in het gerechtsgebouw aan de Walburgstraat 2-4 te Arnhem. Dat heeft de advocaat-generaal schriftelijk aan letselschade-expert Yme Drost laten weten. Drost vertegenwoordigt meer dan 100 slachtoffers van de voormalig neuroloog.

Veroordeling door Rechtbank Almelo

In februari 2014 werd Jansen Steur door de Almelose rechtbank tot drie jaar cel veroordeeld. De rechtbank achtte bewezen dat Jansen Steur zich schuldig heeft gemaakt aan het opzettelijk benadelen van de gezondheid van acht patiënten met als gevolg zwaar lichamelijk letsel en in één geval de dood. Ook is Jansen Steur schuldig bevonden aan diefstal van een receptenblok, aan het valselijk opmaken van machtigingsformulieren en recepten en aan verduistering. De ten laste gelegde feiten vonden plaats tussen 1997 en 2003.

Het complete dossier over Jansen Steur vindt u hier.