Letselschade-expert Yme Drost uit Hengelo gaat zelf een tuchtzaak aanspannen tegen de omstreden ex-neuroloog van het MST, Jansen Steur. Hij doet dat, omdat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) de arts heeft beloofd geen zaak tegen hem te beginnen, in ruil voor uitschrijving uit het artsenregister.

Drost en meerdere gedupeerden zijn daar zeer verbolgen over. Drost overlegt vandaag met justitie over het indienen van een klacht bij het medisch tuchtcollege. Zelf zal justitie een gesprek hebben met gedupeerde patiënten over de voortgang van een geplande strafzaak tegen de specialist. Jansen Steur was tot begin 2004 verbonden aan het Enschedese ziekenhuis. In de jaren daarvoor verklaarde hij talrijke patiënten ongeneeslijk ziek zonder deugdelijk medisch onderzoek.

Drost vindt dat het tuchtcollege een uitspraak moet doen over de arts. Hoewel hij zich inderdaad als arts liet uitschrijven in Nederland, ging hij daarna toch aan het werk in Duitsland. Drost denkt dat een veroordeling door het tuchtcollege hem ook in het buitenland definitief buiten spel kan zetten.

„Het tijdstip van indienen van een tuchtklacht, alsmede namens welke patiënten, zal ik in goed overleg trachten te doen met het Openbaar Ministerie. Want ik wil voorkomen dat een klacht een negatieve invloed kan hebben op een strafzaak. Die mag daar niet onder lijden”, aldus Drost. Hij wijst er op dat voor sommige zaken de tijd dringt. „De verjaringstermijn voor een tuchtprocedure is tien jaar.”

Bron: TCTubantia