Donderdag 12 februari 2009 zijn er gesprekken geweest tussen het Openbaar Ministerie Almelo en de zes gedupeerden namens wie letselschadespecialist Drost aangifte heeft gedaan tegen de Enschedese neuroloog Jansen Steur. De officier van justitie heeft tijdens die gesprekken aangegeven dat hij de aangeleverde stukken bestudeerd heeft en dat hij op basis daarvan vorige week een gerechtelijk vooronderzoek heeft gevorderd. De rechter-commissaris van de rechtbank Almelo heeft op 9 februari het gerechtelijk vooronderzoek geopend.

Het gerechtelijk vooronderzoek is ingesteld om de verjaring van enkele vermoedelijke strafbare feiten te stuiten. Dit betreft feiten die na zes jaar verjaren, namelijk artikel 300, eenvoudige mishandeling, met als bijzonderheid het benadelen van de lichamelijke en/of geestelijke gezondheid en de artikelen 308 en 309, zwaar lichamelijk letsel toebrengen door schuld in uitoefening van beroep. Voor valsheid in geschriften is geen gerechtelijk vooronderzoek gestart, dit betreft namelijk een feit dat pas na twaalf jaar verjaart en daarvan hoeft de verjaring nog niet gestuit te worden.

Een onderzoeksteam van de politie is ondertussen actief, dit team bestaat uit enige ervaren rechercheurs. Deze rechercheurs kunnen indien nodig beschikken over deskundigheid van anderen.

De zes gedupeerden en letselschadespecialist Drost zullen tijdens het onderzoek met enige regelmaat op de hoogte worden houden.

Het OM Almelo verwacht dat het onderzoek in deze complexe zaak enige tijd in beslag zal nemen. Het OM begrijpt dat de gedupeerden graag op korte termijn meer duidelijkheid willen. Dat wil het OM Almelo zelf ook. Dit mag echter niet ten koste gaan van de zorgvuldigheid van het onderzoek.

De zaak van een van de aangevers is overgedragen aan het Landelijk Expertisecentrum Medische Zaken dat bij het OM Rotterdam is ondergebracht. De reden daarvan is dat de echtgenoot van een Almelose officier van justitie als arts betrokken is geweest in deze zaak. Het OM wil elke schijn van belangenverstrengeling vermijden.

Bron: www.om.nl