​​Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (locatie Arnhem) heeft vandaag tussenarrest gewezen in de strafzaak tegen de Twentse ex-neuroloog Jansen Steur. Hij wordt onder meer verdacht van het opzettelijk stellen van onjuiste diagnoses bij patiënten. Daardoor zou één patiënt zijn overleden en de gezondheid van een aantal anderen zijn benadeeld. Jansen Steur kreeg van de rechtbank Overijssel (locatie Almelo) een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 3 jaar opgelegd.

Onderzoekswensen

De advocaat van Jansen Steur, Peter Plasman, heeft op de regiezitting van 18 december 2014 twee verzoeken ingediend tot nader onderzoek. Het eerste verzoek betreft het instellen van een onderzoek door de neuroloog prof. dr. M. Vermeulen. Verder heeft de verdediging verzocht om aanvullend psychologisch, psychiatrisch en neurologisch onderzoek bij verdachte.

Het openbaar ministerie heeft geen onderzoekswensen geformuleerd. De advocaat-generaal acht een onderzoek door prof. Vermeulen niet nodig, maar heeft geen bezwaar tegen aanvullend onderzoek bij verdachte.

Beoordeling hof

Het gerechtshof ziet bij gebrek aan een voldoende onderbouwing geen noodzaak om het verzoek tot het benoemen van een –vijfde- deskundige toe te wijzen. Wel acht het hof nader onderzoek van de persoonlijkheid van verdachte wenselijk. De zaak is vandaag bij tussenarrest daarvoor verwezen naar de raadsheer-commissaris van het hof.

De inhoudelijke behandeling gepland staat voorshands gepland voor 18, 20 en 21 mei 2015.

Bron: rechtspraak.nl