Het hoger beroep dat Jansen Steur had ingediend in de tuchtzaak, die hij eind vorig jaar verloor, is formeel door zijn advocaat Frank van Gaal ingetrokken. In de tuchtzaak werd de artsentitel van Jansen Steur ingetrokken, zodat hij zich nooit meer als arts kan laten registreren in het BIG-register.

Vandaag bevestigde het Centraal Medisch Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (CMTG) de intrekking van het beroep formeel aan letselschade-expert Yme Drost, die de belangen van de klagers in de tuchtzaak behartigt.

De door het tuchtcollege opgelegde straf is inmiddels ook opgenomen in het BIG-register en heeft als formele ingangsdatum 27 februari 2014.

Drie jaar cel

Oud-neuroloog Jansen Steur werd eerder tot 3 jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf veroordeeld door de rechtbank Overijssel te Almelo. De rechtbank acht onder meer bewezen dat Jansen Steur zich schuldig heeft gemaakt aan het opzettelijk benadelen van de gezondheid van acht patiënten met zwaar lichamelijk letsel als gevolg en in één geval de dood.

Hoger beroep ex-bestuurders MST gaat gewoon door

De intrekking van het hoger beroep door Jansen Steur in de tuchtzaak staat los van het hoger beroep dat de klagers hebben ingesteld tegen eerdere uitspraken van het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Zwolle in de kwestie van de voormalige ziekenhuisbestuurders van het Medisch Spectrum Twente (MST) waar Jansen Steur werkzaam was. Ook de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) tekende tegen die uitspraken beroep aan. Het hoger beroep zal op een nog nader vast te stellen datum plaatsen vinden in het gerechtsgebouw te Den Haag, waar ook het CMTG zetelt.

Het hoger beroep dat Jansen Steur en later ook het Openbaar Ministerie aantekenden tegen de strafzaak, gaat ook gewoon door. Dat hoger beroep zal ter zijner tijd worden behandeld door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Behandeling tuchtzaak tegen voormalige inspecteurs IGZ

Op  vrijdag 18 april vanaf 10.00 uur behandelt het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Zwolle de klachten die door Yme Drost namens vijf klagers zijn ingediend tegen drie voormalige inspecteurs van de IGZ. Belangstellenden die die tuchtzaak willen bijwonen moeten zich vooraf melden bij het tuchtcollege, met het oog op de verwachte belangstelling. Aanwijzingen voor de aanmeldprocedure staan in de rollijst.