Hoogleraar vervalste scores van neurologische tests
De Hengelose letselschade-expert Yme Drost heeft melding gedaan bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) over de handelwijze van de Amsterdamse neuroloog prof. dr. M. Vermeulen. Die zou zich volgens Drost mogelijk schuldig hebben gemaakt aan valsheid in geschrifte en oplichting om medicatie te kunnen voorschrijven die door de ziektekostenverzekeraar dan zou worden vergoed.

De neuroloog nam het in programma’s van EenVandaag en RTV-Oost op voor de voormalig neuroloog Jansen Steur. Vermeulen zei in die uitzendingen dat hij, net als Jansen Steur, scores van neurologische tests heeft vervalst om medicijnen te kunnen voorschrijven. Het gaat om het middel Exelon®, dat hij voorschreef aan patiënten, terwijl dat volgens de geldende richtlijnen op dat moment niet was toegestaan.

Interview

Emeritus hoogleraar Vermeulen zegt in de a.s. zondag door KRO Brandpunt uit te zenden uitzending:

Vermeulen: “Het vermoeden bestond in die tijd al dat als je het gaf, dat je ’t dan vooral vroeg in de dementie moest geven en dat je niet moest gaan zitten wachten totdat die score zo laag was als was aangegeven door de verzekeraar”
Interviewer: “Met andere woorden, je moest het eigenlijk eerder voorschrijven in de ogen van sommige dan die score op dat moment rechtvaardigde?”
Vermeulen: “Ja, ja”
Interviewer: ”Jansen Steur heeft dat gedaan. Heeft de score aangepast zodat ie dat bepaalde medicijn kon voorschrijven?”
Vermeulen: “Ja, kon voorschrijven zodat de patiënt het niet zelf hoefde te betalen.”
Interviewer: “Hebt u dat ook gedaan?”
Vermeulen: “dat hebben wij ook gedaan, ja”
Interviewer: “Maar dat mag toch niet?”
Vermeulen: “Nee, maar dat was de enige manier om dat middel te kunnen krijgen”
(…)
Interviewer: “Dat wekt toch de indruk van de dokter die op een voetstuk staat en zegt, ik weet alles beter, ik vind dat mijn patiënt dit medicijn nodig heeft en de verzekeraar kan mijn rug op?”
Vermeulen: “Ja, in vele gevallen is dat ook zo.”
Interviewer: “Dus wat Jansen daar heeft gedaan is ook weer geen uitzondering?” Vermeulen: “Nee. nee”
Interviewer: “U spreekt uit eigen ervaring?”
Vermeulen: “Ja, ja”

Letselschade-expert Yme Drost heeft inmiddels de Inspectie schriftelijk verzocht de uitspraken van Vermeulen nader te onderzoeken.

“Dat artsen weleens een foute diagnose stellen is een gegeven”

Jansen Steur moet zich in november verantwoorden voor de straf- en tuchtrechter voor het stellen van tal van foutieve diagnoses. Volgens prof. Vermeulen ten onrechte: “In ingewikkelde gevallen van de ziekte van Parkinson blijkt ten minste 10 procent van de diagnoses fout te zijn. (…) Daar zit Jansen Steur ver onder.”

Vermeulen vindt het onjuist dat Jansen Steur een straf boven het hoofd hangt voor wat in de neurologie eerder regel dan uitzondering was. Het gaat dan met name om het stellen van foute diagnoses en het niet goed bijhouden van patiëntendossiers.

Volgens letselschade-expert Yme Drost slaat Vermeulen hier en daar de plank volledig mis. Volgens Drost geeft Vermeulen er blijk van dat hij het dossier Jansen Steur niet kent. Drost: “Het valt mij tegen dat een vooraanstaand wetenschapper zijn onderbuik laat spreken en niet de feiten. Dat artsen weleens een foute diagnose stellen is een gegeven en meestal niet verwijtbaar. Maar als bijvoorbeeld artsen protocollen en richtlijnen niet volgen, die er zijn om tot een weloverwogen en zorgvuldige diagnosestelling te komen, dan handelen zij medisch verwijtbaar. Dat is in bijna 100 zaken die ik van ex-patiënten heb behandeld en nog behandel ook al erkend. Neem van mij aan dat verzekeraar niet voor niets al ruim 1,5 miljoen euro aan schadevergoedingen hebben betaald aan tientallen slachtoffers van Jansen Steur.”

Volgens Yme Drost is het straks aan de rechters om te beoordelen of het medisch verwijtbaar handelen van Jansen Steur ook tucht- en strafrechtelijk verwijtbaar is. Drost wil daar niet op vooruit lopen.