De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft hoger beroep aangetekend tegen de uitspraken van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in de zaken tegen drie voormalig inspecteurs van de IGZ. De tuchtrechter verklaarde in juni de klachten tegen drie voormalige inspecteurs van de IGZ ontvankelijk. De inspecteurs zouden, volgens vijf voormalig patiënten van de ex-neuroloog Jansen Steur, onvoldoende plichtsbesef hebben gehad in de kwestie van de oud-neuroloog. Een voormalig inspecteur kreeg de tuchtmaatregel van waarschuwing opgelegd. Ook die voormalig inspecteur is in beroep gegaan.

Strafrechtelijke vervolging Jansen Steur

Jansen Steur verklaarde tot 2004 tientallen patiënten ten onrechte ongeneeslijk ziek. Voor zijn wanpraktijken is hij strafrechtelijk vervolgd. De rechtbank veroordeelde Jansen Steur tot 3 jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Jansen Steur is tegen zijn strafrechtelijke veroordeling in hoger beroep gegaan bij het gerechtshof. Dat hoger beroep vangt in september aan met een regiezitting in het gerechtsgebouw in Arnhem.

Tuchtrechtelijke vervolging

Door een vijftal oud-patiënten van Jansen Steur zijn ook tuchtzaken aangespannen bij het Regionaal Tuchtcollege te Zwolle tegen de arts, bestuurders van het Medisch Spectrum Twente (waar Jansen Steur werkte) en inspecteurs van de IGZ. De tuchtrechter bepaalde op basis van de klachten van deze voormalige patiënten, dat Jansen Steur nooit meer als arts werkzaam mag zijn. Van de aangeklaagde oud inspecteurs van de IGZ kreeg één een tuchtmaatregel opgelegd. Het was de eerste keer in de medische tuchtrechtspraak dat de tuchtrechter een inspecteur van de IGZ veroordeelde.

Ook slachtoffers in tuchtzaak in hoger beroep

De vijf klagers hadden het tuchtcollege reeds laten weten tegen de uitspraken van het tuchtcollege met betrekking tot twee voormalige inspecteurs in hoger beroep te zullen gaan, indien de inspecteurs of de IGZ dat ook zouden doen. Yme Drost: “Die voorwaarde is nu vervuld. Daardoor zullen twee voormalige inspecteurs zich nu ook voor het Centraal Medisch Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Den Haag moeten verantwoorden.” Drost zag onvoldoende grond om tegen de uitspraak ten aanzien van één hoofdinspecteur in beroep te gaan.

IGZ ook in hoger beroep tegen uitspraken bestuurders MST

Eerder tekende de IGZ ook al hoger beroep aan tegen de uitspraken in de tuchtzaak tegen drie voormalige bestuurders van het Medisch Spectrum Twente (MST) te Enschede. Jansen Steur werkte tot 2004 in het MST. De bij de tuchtrechter klagende slachtoffers van Jansen Steur gingen tegen die uitspraken al eerder in hoger beroep. Een voormalig voorzitter van de raad van bestuur van het MST werd door het regionaal tuchtcollege berispt.

“Rol IGZ is wrang”

Yme Drost zegt het wrang te vinden dat de IGZ nu, met uitzondering van de uitspraak tegen Jansen Steur, in alle tuchtzaken in hoger beroep is gekomen. “Voor die tijd hoorde je niets van de IGZ. Ze lieten Jansen Steur zijn gang gaan en gooiden het later zelfs op een akkoordje met hem. Zo werd destijds een tuchtzaak tegen Jansen Steur voorkomen. De IGZ stond erbij en keek ernaar. Nu de tuchtrechter ingrijpt, treedt de IGZ ineens wel op. Dat recht wil ik de inspectie niet ontzeggen, maar de inspectie had er al veel eerder, en dan voor de slachtoffers, moeten zijn. Het lijkt nu net alsof de IGZ tegenover de slachtoffers staat”, aldus Drost.

Het hele dossier Jansen Steur vindt u hier