De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) zal ervoor zorgen dat neuroloog Ernst Jansen Steur in Nederland nooit meer aan het werk komt als specialist.

Een woordvoerster zegt dat dit ‘op zo kort mogelijke termijn met zo min mogelijk inspanning’ voor elkaar moet zijn. De Inspectie wil Jansen Steur daarom zien te bewegen zich vrijwillig uit het Big-register (een verplichte registratie voor artsen) uit te schrijven. Hij kan dan niet meer aan de slag.

Als de eenvoudige weg niet lukt, dan wil de inspectie een tuchtzaak tegen Jansen Steur aanspannen. De inspectie gaat zo’n zaak niet op voorhand al voorbereiden, omdat het er, in de afweging met andere werkzaamheden, geen tijd voor heeft. Overigens is er bij IGZ momenteel geen inspecteur die Jansen Steur in portefeuille heeft.

De Inspectie onderschrijft in grote lijnen de kritiek van de commissie Lemstra, die stelde dat de inspectie te afwachtend is geweest. “Maar dat is met de kennis van nu”, zegt woordvoerster F. van ter Beek. “We denken wel dat we toen de verschillende signalen bij elkaar hadden moeten optellen om het grote probleem te onderkennen. Maar we werkten tot 2004 nog met papieren dossiers, dan is dat niet zo gemakkelijk.” De inspectie vindt de kritiek van Lemstra misplaatst dat ze ook in 2009 nog te inactief zou zijn. “Het is voor de hand liggend dat we wat betreft Jansen Steur hebben gewacht tot dit rapport.”

W. Lemstra zegt de aarzelende reactie van de IGZ op de verwijten ’teleurstellend’ te vinden. “Ik begrijp het ook niet.” Hij blijft erbij dat de inspectie – óók met de kennis van toen – er alle reden toe had eigen onderzoek te doen. “Alle reden voor de politiek om dit op te pakken. Het blijkt moeilijk voor betrokkenen om excuus te maken.”

Bron: TCTubantia