ENSCHEDE – De Inspectie voor de Volkgsgezondheid (IGZ) heeft op vele punten gefaald in de aanpak van de omstreden oud-neuroloog Jansen Steur van het Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede. Dat stelt de commissie Hoekstra, die in opdracht van minister Klink de handelswijze van de IGZ onderzocht. De commissie velt een hard oordeel. Donderdagmorgen werd het eindrapport ‘Angel en Antenne’ gepresenteerd.

Jansen Steur verklaarde tussen 1999 en 2004 mogelijk tientallen patiënten ten onrechte ongeneeslijk ziek. Hij deed dat mogelijk onder invloed van een medicijnverslaving. In 2004 verliet de specialist het MST in stilte.

Volgens de commissie had de IGZ veel eerder ‘een gedegen onderzoek’ naar de arts moeten doen. Op 18 november 2003 beschikte de inspectie namelijk al over informatie dat de arts grote hoeveelheden verdovende medicijnen aan zichzelf voorschreef. Maar in maart 2004 kwam de IGZ pas in actie.

De IGZ had bovendien volgens haar eigen regels ‘onherroepelijk’ aangifte moeten doen bij justitie van medicijndiefstal en vervalsing van recepten, maar liet dat na. Er waren echter volgens de commissie genoeg signalen over ‘tuchtwaardige en strafrechtelijk vervolgbare feiten’.

Nadat er in 2004 alsnog actie tegen de arts was ondernomen, heeft de IGZ vervolgens weer gefaald in de verder controle op Jansen Steur. Hij ging in 2006 weer in Duitsland aan het werk, met toestemming van de inspectie. Maar op dat moment had de neuroloog helemaal niet voldaan aan alle voorwaarden die de IGZ aan hem had gesteld. “Zijn werkhervatting had beter in de gaten gehouden moeten worden.”

De commissie Hoekstra hekelt verder de werkwijze binnen de inspectie in die tijd. “Te ad hoc, met horten en stoten”, aldus de commissie. “Het disfunctioneren van Jansen Steur had met de leiding van de IGZ besproken moeten zijn.”

Concreet was dat toen Herre Kingma, de inspecteur –generaal, uitgerekend nu de voorzitter van de Raad van Bestuur van het MST. Kingma heeft steeds gezegd niet op de hoogte te zijn geweest. Dat wordt door de commissie onderschreven. Kingma zei vorig jaar, dat hij het betreurde dat de inspecteurs hem niet bij de zaak betrokken hadden.

Bron: TCTubantia