De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is beter gaan functioneren sinds het proces tegen ex-neuroloog Ernst Jansen Steur. Dat zegt letselschade-expert Yme Drost (foto), die in 2005 voor het eerst de wanpraktijken van Jansen Steur aan de kaak stelde, in een interview met NU.nl.

Drost staat de slachtoffers van Jansen Steur bij.

“Inspectie doet nu beter zijn werk”

“Je ziet in zijn algemeenheid dat door de kwestie Jansen Steur de inspectie haar werk beter is gaan doen”, stelt Drost.
“Wat ik merk, in de zaken die ik in mijn eigen praktijk behandel, is dat de inspectie er dichter op zit. Dat de inspectie eerder bereid is een zaak voor de tuchtrechter te brengen. Dat was voorheen eigenlijk een zeldzaamheid”, aldus Drost.

”Cultuuromslag’ in de medische wereld”

Drost ziet niet alleen verbetering in het functioneren van de IGZ. Hij spreekt van een ‘cultuuromslag’ in de medische wereld. “Je ziet dat artsen er beter op toegerust zijn om te reageren op de fouten die ze maken, en ook eerder genegen zijn die fouten bespreekbaar te maken”.

“De heler is erger dan de steler”

Yme Drost is van mening dat interne en externe toezichthouders, respectievelijk de raad van bestuur van het Medische Spectrum Twente (MST) en de inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ), meer blaam treft dan Jansen Steur. “We zeggen: de heler is erger dan de steler. Zo vind ik het ook in de zaak Jansen Steur.”

“Ik vind eigenlijk dat de toezichthouders hebben gefaald. Ze hebben dit willens en wetens laten passeren en zijn niet op zoek gegaan naar de slachtoffers, waardoor hun veel schade is berokkend. Dat is erger dan de arts die de fout heeft gemaakt.”