“Omstreden ex-neuroloog MST gebruikte mensen als proefkonijn”

Enschede – De omstreden ex-neuroloog Jansen Steur gebruikte mensen als proefkonijn. Dat is de mening van de Hengelose letselschadespecialist Yme Drost. Hij baseert zijn oordeel op een zaak die hij onlangs binnenkreeg.

Bij een patiënt die van de neuroloog ten onrechte diagnoses te horen kreeg als Alzheimer en preseniele dementie werd in 1998 in opdracht van Jansen Steur tot twee maal toe een deel van de hersenen weggenomen, zo blijkt uit medische dossiergegevens. Bij de tweede operatie ging het, volgens het verslag van de patholoog, om een stuk van “2,5 x 2,5 x 2 cm” (= 12,5 cm3!). Ook werd de patiënt met, tot op de dag van vandaag, in Nederland niet toegelaten medicijnen voor Alzheimer behandeld, die de ex-neuroloog vanuit zijn la verstrekte.

Volgens Yme Drost werd op de patiënt ontoelaatbare druk uitgeoefend. Zo zou de ex-neuroloog tegen de patiënt gezegd hebben: “Als u niet meewerkt, is het afgelopen met u en kan ik u niet meer helpen.” Volgens Drost is inmiddels gebleken dat deze patiënt aan geen enkele neurologische aandoening lijdt.

Uitslag bioptieDrost behandelt nog een zaak waarin een soortgelijke ingreep, eveneens ten onrechte, heeft plaatsgevonden. Het bevreemdt Drost dat dergelijke, in zijn ogen “absurde”, ingrepen niet uit het uitgebreide dossieronderzoek in het Medisch Spectrum Twente (MST) te Enschede naar voren zijn gekomen. “Als het MST hiervan op de hoogte is geweest, had zij de uitgevoerde ingrepen aan het oordeel van de commissie Lemstra II moeten onderwerpen”, aldus Yme Drost. De kwestie is inmiddels door Drost gemeld bij het Lippstadt-team van de politie, dat vanaf begin 2009, in opdracht van het Openbaar Ministerie, de kwestie Jansen Steur in onderzoek heeft.

Drost heeft de Raad van Bestuur van het MST schriftelijk gevraagd of zij bereid is te onderzoeken of nog meer van dit soort ingrepen heeft plaatsgevonden. Tevens heeft hij de Raad van Bestuur gevraagd in hoeverre de neurochirurgen, die deze ingrepen hebben uitgevoerd, bij de Raad van Bestuur melding hebben gemaakt van het feit dat zij op verzoek van Jansen Steur dit soort ingrepen hebben uitgevoerd.

Algemene achtergrondinformatie:
In totaal zijn er bij Drost Letselschade 174 meldingen binnenkomen over vermeend onjuist medisch handelen door de voormalig neuroloog Dr. E.N.H. Jansen Steur. Namens 104 mensen is een civiele claim ingediend. Daarvan zijn inmiddels 71 claims afgewikkeld. Tientallen mensen deden aangifte tegen de neuroloog. Tot op heden heeft het Openbaar Ministerie nog geen inzicht geven wanneer de strafzaak tegen Jansen Steur dient en van welke strafbare feiten hij beschuldigd zal worden. Ook over de status van het gerechtelijk vooronderzoek, dat is gestart tegen het MST, heeft justitie nog geen mededelingen gedaan. Bij cliënten bestaat grote onvrede over de lange duur van het strafrechtelijk onderzoek.