De voormalig neuroloog Jansen Steur hoeft niet direct de cel in, voordat de Almelose rechtbank het strafvonnis wijst op 11 februari 2014. De rechtbank heeft het verzoek daartoe van het Openbaar Ministerie (OM) afgewezen. Jansen Steur viert de Kerst als vrij man vermoedelijk in zijn pension in Duitsland.

Het OM had gevraagd om snelle gevangenneming vanwege de vrees dat Jansen Steur zou willen vluchten gezien de eis van zes jaar cel. Echter, volgens de rechtbank zijn daar geen aanwijzingen voor. De rechtbank wees erop dat Jansen Steur altijd beschikbaar was als de politie hem voor verhoor opriep. Ook bij de inhoudelijke behandeling was Jansen Steur iedere dag aanwezig.

Vrijspraak bepleit

Vorige week eiste het OM zes jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf tegen de oud-neuroloog. Vandaag was de beurt aan Frank Van Gaal, de advocaat van Jansen Steur. Van Gaal memoreerde dat het meer voor de hand had gelegen dat Jansen Steur was vervolgd voor lichtere delicten, maar die waren allen verjaard. Volgens Van Gaal resteerde er voor het OM dan ook niets anders dan de ex-neuroloog te vervolgen voor zware opzetdelicten.

Advocaat Frank van Gaal

Advocaat Frank van Gaal (foto Eric Brinkhorst)

Volgens van Gaal was niet eerder in de Nederlandse geschiedenis tegen een arts zes jaar gevangenisstraf geëist, laat staan opgelegd. Volgens Van Gaal was het zelfs een unicum in de wereld dat een arts in het strafrecht de zelfmoord van een patiënt verweten wordt.

Van Gaal was van oordeel dat de medische delicten waren verjaard, althans dat bij Jansen Steur de vereiste opzet ontbrak. Voor zover de rechtbank het OM niet niet-ontvankelijk verklaart, eiste hij vrijspraak voor alle ten laste gelegde delicten die zien op het medisch handelen van de oud-neuroloog.

Laatste woord

De inhoudelijke behandeling van de strafzaak wordt vermoedelijk op 17 december a.s. afgesloten met het laatste woord van Jansen Steur.