President van de rechtbank Bordenga informeerde tijdens de zitting van woensdag bij advocaat Frank van Gaal van ex-neuroloog Ernst Jansen Steur of verdachte akkoord wilde gaan met een persoonlijkheidsonderzoek. Het antwoord was ontkennend. Volgens Van Gaal om moverende redenen van zijn cliënt. De raadsman deelde verder mee dat de oud-specialist geen toestemming geeft een in 2005 bij hem verricht psychologisch onderzoek, dat in zijn dossier is opgenomen, mee te nemen in de behandeling van de strafzaak.

Tot grote ontsteltenis van letselschadespecialist Yme Drost. “Het is onbestaanbaar dat alle patiënten wel een onderzoek van drie dagen hebben moeten ondergaan en een lijst met 1200 vragen hebben moeten beantwoorden en dat de verdediging nu zegt dat zijn cliënt niet meewerkt. Dat is niet te verkopen.”

Ook officier van justitie Marjolein van Eykelen kende een moment van woede. Dat kwam toen ze reageerde op de suggestie van Van Gaal dat het Openbaar Ministerie al eerder wist van de dertien omstreden hersenoperaties door twee neurochirurgen van het SMT. “Ronduit stuitend”, vond ze de verdachtmaking. “We zijn pas dinsdag gebeld dat het speelde en kunnen er pas een oordeel over geven als de aangifte daadwerkelijk is gedaan.”