ENSCHEDE – De omstreden specialist Jansen Steur mag zich geen neuroloog meer noemen.Zijn specialisme is doorgehaald in het BIG-register, waar alle (para)medici ingeschreven moeten staan. Jansen Steur staat nog wel in het BIG vermeld als arts. Hij kan dus nog wel als dokter aan de slag.

De inspectie (IGZ) dient de voormalig MST-neuroloog echter helemaal uit zijn professie te zetten. Minister Klink heeft dat de dienst opgedragen. Dat moet via een tuchtzaak. Op dit moment zijn er volgens een woordvoerder echter nog geen concrete stappen gezet.

Wie het specialisme heeft geschrapt is onduidelijk. Doorhaling kan door de persoon zelf, door een tuchtrechtelijke uitspraak, of omdat iemand niet voldoet aan de eisen van herregistratie. De artsenfederatie KNMG, die de registratie regelt, doet geen mededelingen. “Dat is geen openbare informatie.” De advocaat van Jansen Steur kan ook geen duidelijkheid geven. “Ik weet niets van een aanpassing.”

Volgens een woordvoerder van de inspectie is het lastig een tuchtzaak te beginnen, omdat IGZ niet over de vereiste documenten en concrete patiëntenklachten zou beschikken. De IGZ overweegt daarom het MST te vragen een tuchtzaak te beginnen. Volgens het ziekenhuis is daarover echter nog geen contact geweest. De inspectie zei eerder te hopen dat de arts zichzelf vrijwillig zou uitschrijven. Volgens de advocaat van de arts is dat verzoek ook nog niet gedaan.

Bron : TCTubantia