Op 1 juli 2013 diende bij de rechtbank Overijssel in Almelo de derde zitting in de zaak van de Twentse ex-neuroloog Jansen Steur. Deze pro-forma zitting was voornamelijk bedoeld om de voortgang van de zaak te bewaken en de stand van het onderzoek te bespreken.

Ex-neuroloog wil nu wel meewerken

Ex-neuroloog Jansen Steur wil nu wel meewerken aan het gedragsonderzoek dat hij eerder nog pertinent weigerde. Dat deelde zijn advocaat Frank van Gaal mee tijdens de pro formazitting. Officier van Justitie Marjolein van Eykelen noemde dat tijdens de zitting: “Het heugelijke nieuws”. Dat Jansen Steur nu wel bereid is tot een nader onderzoek door een psychiater komt volgens Van Gaal omdat het niet langer hoeft te worden uitgevoerd door een door de rechtbank aangewezen en ‘bevooroordeelde’ gedragskundige, maar door een soortgelijke onafhankelijke functionaris uit het noorden van het land.

De rechtbank stemde niet in met het verzoek van de verdediging om ook een hooggeleerde expert op het gebied van medici met een verslaving in te schakelen. Dit verzoek werd door de rechtbank afgewezen omdat dit onderwerp naar verwachting voldoende aan de orde zal komen in het psychiatrisch onderzoek van Jansen Steur.

De ex-neuroloog wordt verdacht van het stellen van tal van verkeerde diagnoses die bij zijn patiënten tot ernstige lichamelijke en mentale problemen hebben geleid. Ook wordt het ontvreemden van medicijnen die hij vervolgens voor eigen gebruik aanwendde, hem aangerekend, naast verduistering van een bedrag van ruim € 88.000,- en valsheid in geschrifte. Als het Jansen Steur ten laste gelegde bewezen wordt verklaard, kan de voormalig neuroloog tot een langdurige gevangenisstraf worden veroordeeld. De kwestie, die de grootste medische strafzaak ooit wordt genoemd, werd aan het rollen gebracht door de Hengelose letselschade-expert Yme Drost, die meer dan 200 ex-patiënten van de oud-neuroloog bijstaat.

Wijziging tenlastelegging

Het Openbaar Ministerie deed bij monde van officier Marjolein Van Eykelen tijden de pro formazitting een vordering wijziging tenlastelegging. Het ging met name om een nadere omschrijving van het gestelde letsel en de schadelijke gevolgen van de foute diagnoses van Jansen Steur. De verdediging had geen bezwaar tegen de gewijzigde tenlastelegging, waarna de rechtbank die vordering toestond. De verdenkingen tegen de oud-neuroloog klonken daardoor alleen maar zwaarder.

Ook maakte de officier van justitie bekend dat een stichting zich zal voegen in het strafproces om het door Jansen Steur verduisterde bedrag van ruim € 88.000,- terug te vorderen. Ook mogelijk twee slachtoffers zullen zich civiel partij stellen tijdens de inhoudelijke behandeling, zo deelde de officier mee. Volgens letselschade-expert Yme Drost gaat het in beide gevallen om zaken waarin de aansprakelijkheid nog niet is erkend en de schade nog niet is vergoed. In één van deze zaken hoopt Drost deze week op een doorbraak.

Bijeenkomst slachtoffers

Later dit jaar, kort voor de inhoudelijke behandeling van de strafzaak, komt er nog een bijeenkomst voor de slachtoffers, van wie echter een deel nog eerst moet worden gehoord door de onderzoeksrechter. Alle aanvullende getuigenverhoren vinden plaatst in de periode van augustus tot half oktober 2013. Daaronder ook de voormalig voorzitter van de Raad van Toezicht van het Medisch Spectrum Twente in de periode tot 1 januari 2005. De rechtbank wees daartoe vandaag een verzoek van de verdediging toe.

Behandeling strafzaak

De strafzaak tegen Jansen Steur zal, zo meldde de rechtbank Almelo, meerder dagen in beslag gaan nemen. De eerste inhoudelijke behandeling van de strafzaak zal volgens planning in november plaatsvinden. De data voor de inhoudelijke behandeling van de strafzaak bij de rechtbank Almelo worden in augustus bekend gemaakt.

Behandeling tuchtzaak

De inhoudelijke behandeling van de zaak Jansen Steur bij de medische tuchtrechter te Zwolle begint volgens de huidige planning op vrijdag 1 november om 13.30 uur met de zitting waarbij de arts zelf verantwoording moet afleggen. Daarmee lijkt de tuchtrechter sneller te handelen dan de strafrechter. Op dinsdag 12 november moeten drie voormalig bestuursleden van het Medisch Spectrum Twente zich verantwoorden voor het medisch tuchtcollege en op vrijdag 29 november is het de beurt aan drie voormalige inspecteurs van de Inspectie voor de Gezondheidsdienst om uitleg te geven over hun rol.