Het expertisecentrum medische zaken van het Openbaar Ministerie (EMZ) heeft woensdag alle ex-patiënten van een Twentse neuroloog per brief gedetailleerd op de hoogte gebracht van het onderzoek in de eigen aangifte of melding tegen de neuroloog. Aan alle patiënten is nadere informatie gegeven over waarom hun aangifte of melding wel of niet in de strafzaak betrokken is. Politie en OM hebben de afgelopen jaren van iedereen die dat wilde de aangifte of melding met betrekking tot de neuroloog opgenomen. Uitgebreid onderzoek, onder andere met behulp van vijf medisch deskundigen, heeft het OM doen besluiten van negen patiënten de zaak voor te leggen aan de rechter.

Het onderzoek is de afgelopen jaren lastig geweest, zo heeft onder andere de officier van het EMZ aan de ex-patiënten laten weten. Voor het vaststellen van de foute diagnoses was expertise nodig van gerenommeerde neurologen elders in Nederland. Zij hebben zich over de zaken met de meeste aanwijzingen gebogen. Daar zijn nu deze negen zaken uit gekomen.

Ook alle andere zaken zijn beoordeeld, niet allemaal door medici aangezien al bij een eerste lezing bleek dat de zaken juridisch gezien weinig kans maakten. Overigens zal de patiënten waarvan de zaken wel ten laste gelegd worden, gevraagd worden een onderzoek door een psycholoog of psychiater te ondergaan om de mate van het (psychisch) letsel dat zij hebben opgelopen vast te kunnen stellen.

Mede daardoor zal het gerechtelijk vooronderzoek vermoedelijk nog bijna heel 2012 in beslag nemen. Ook zal de verdachte nog nader moeten worden gehoord op de bevindingen van de deskundigen, en zal mogelijk ook nog van de zijde van de verdediging nadere onderzoek gevraagd worden.

De ex-patiënten waarvan de aangifte of melding niet op de dagvaarding komt, zullen als ze dat willen wel op de hoogte gehouden worden van de voortgang van de strafzaak. Medewerkers van het slachtofferinformatieloket van het OM in Almelo zullen aanspreekpunt blijven voor alle mensen, zo is afgesproken.

De voormalige neuroloog wordt vervolgd wegens mishandeling (opzettelijke benadeling van de gezondheid), het opzettelijk brengen en laten in een hulpeloze toestand van een hulpbehoevende, verduistering, diefstal en valsheid in geschrifte.

Vrijdag 1 juni zullen alle ex-patiënten in een persoonlijk gesprek, of in een speciale bijeenkomst nadere informatie krijgen. Dan zullen onder andere de politie, de medisch officier en de Almelose hoofdofficier van justitie een toelichting geven op het verloop van de strafzaak en het onderzoek.

Het EMZ is een van de expertisecentra van het OM. Het EMZ staat in het hele land officieren bij in medische strafzaken, of doet zelf het onderzoek in dergelijke zaken. Het EMZ is ondergebracht bij het OM in Rotterdam.

Bron: perbericht arrondissementsparket Rotterdam