Het Medisch Spectrum Twente (MST) te Enschede heeft besloten om onderzoek te laten verrichten naar de publicaties waarin de voormalig neuroloog dr. Jansen Steur betrokken is geweest. Dat onderzoek wordt opgedragen aan de aan MST gelieerde Medical School Twente.

Mochten de uitkomsten van dit onderzoek daartoe aanleiding geven, dan zullen deze aan een externe instantie ter toetsing worden voorgelegd. Het ziekenhuis tekent hierbij aan dat het een ieder vrij staat om publicaties te onderzoeken, zij zijn immers alle vindbaar in het publieke domein. Het ziekenhuis hecht er tot slot aan opgemerkt te hebben dat hij geen eigenaar is van deze publicaties.

De Hengelose letselschade-expert Yme Drost is bijzonder ingenomen met het onderzoek naar de wetenschappelijke publicaties van Jansen Steur. Gisteren besprak Drost die kwestie met de Raad van Bestuur van het MST. Het was Drost een doorn in het oog dat die kwestie tot op heden nog niet was uitgezocht.

Weer kamervragen Jansen Steur

De fractie van CDA heeft Kamervragen over de zaak gesteld. De fractie acht het mogelijk dat de studies niet voldoen aan de standaarden en dat de conclusies misschien niet geldig zijn. Ook willen ze een overzicht van alle publicaties en al het medicijnonderzoek van Jansen Steur.

Bovendien vragen ze zich af hoe het kan dat de arts nog in 2006 zeker drie wetenschappelijke artikelen wist te publiceren terwijl hij toen al drie jaar op non-actief stond.