Het expertisecentrum medische zaken (EMZ) van het Openbaar Ministerie heeft alle mensen die aangifte hebben gedaan tegen, of een melding over, voormalige neuroloog Jansen Steur uit Enschede uitgenodigd voor een bijeenkomst waar een toelichting wordt gegeven op de voortgang van de strafzaak. De bijeenkomst is op vrijdag 1 juni.

In de brieven die de mensen zaterdag hebben ontvangen, is al bekendgemaakt of hun aangifte of melding verder zal worden betrokken in de strafzaak. In de loop van deze week krijgen alle ex-patiënten een persoonlijke brief met een toelichting op hun aangifte of melding.

Het gaat op vrijdag 1 juni om twee verschillende bijeenkomsten, en een aantal persoonlijke gesprekken. Tijdens de bijeenkomsten zullen de Almelose hoofdofficier van justitie, en vertegenwoordigers van de politie en het EMZ een toelichting geven op het onderzoek, de keuzes die daarin gemaakt zijn, en de voortgang van de strafzaak.

Het streven is om aan het eind van dit jaar een zogenoemde regiezitting te plannen in de strafzaak, bij de rechtbank in Almelo. De voormalig neuroloog wordt verdacht van het opzettelijk benadelen van de gezondheid, het opzettelijk brengen en laten in een hulpeloze toestand van een hulpbehoevende, verduistering, diefstal en valsheid in geschrifte.

Het onderzoek naar het handelen van de neuroloog heeft lang geduurd, omdat diverse medisch deskundigen zich over de situatie van de ex-patiënten hebben moeten buigen. Daarna moest de verdachte zelf nog aanvullend worden gehoord. Dat verhoor heeft zeer recent plaatsgevonden.

Het EMZ is een van de expertisecentra van het OM. Het EMZ staat in het hele land officieren bij in medische strafzaken, of doet zelf het onderzoek in dergelijke zaken. Het EMZ is ondergebracht bij het OM in Rotterdam.