Op 28 november 2012 vond bij de rechtbank Almelo de eerste regiezitting plaats in de strafzaak tegen de Twentse ex-neuroloog J.S. Samenvattend wordt J.S. onder meer verdacht van het opzettelijk stellen van onjuiste diagnoses bij patiënten. Daardoor zou één patiënt zijn overleden en de gezondheid van een aantal anderen zijn benadeeld. Het doel van de eerste regiezitting was om te komen tot een inventarisatie van de onderzoekswensen van het openbaar ministerie en de verdediging. De verdediging heeft een aantal verzoeken ingediend. Op 17 december heeft de rechtbank zich uitgesproken over deze verzoeken.

Tweede regiezitting

Op 28 november j.l. heeft de rechtbank het verzoek van de verdediging om een nieuwe regiezitting ingewilligd. De nieuwe regiezitting is vastgesteld op woensdag 3 april 2013 om 10.00 uur. Naar aanleiding van deze zitting beslist de rechtbank of de zaak op een volgende zitting inhoudelijk kan worden behandeld. Als er in een laat stadium sprake is van het toevoegen van nieuwe stukken aan het dossier door het openbaar ministerie, kan na deze regiezitting opnieuw een regiezitting plaatsvinden. De rechtbank is van oordeel dat de verdediging voldoende voorbereidingstijd moet krijgen om onderzoekswensen naar voren te kunnen brengen.

Overige verzoeken

De advocaat van de verdachte heeft tijdens de regiezitting een aantal vragen gesteld aan het openbaar ministerie. De rechtbank verzoekt het openbaar ministerie deze vragen tijdig voor de volgende regiezitting schriftelijk te beantwoorden. De verdediging heeft ook verzocht op voorhand en in zijn algemeenheid te beslissen over:

  • het horen van getuigen en/of deskundigen;
  • het aanwezig zijn van één of meer neurologen als deskundige tijdens de inhoudelijke behandeling;
  • de wijze waarop de nog in te dienen verzoeken van de verdediging worden beoordeeld.

De rechtbank is echter van oordeel dat zij hierover niet kan beslissen voordat er concreet geformuleerde en onderbouwde verzoeken zijn gedaan.

Aan de zijde van het openbaar ministerie waren op dit moment geen onderzoekswensen. Het openbaar ministerie kondigde wel aan dat een rechtshulpverzoek wordt uitgestuurd aan Duitsland.

U kunt hier een samenvatting van het proces-verbaal van de zitting van vandaag lezen.

Bron: rechtspraak.nl