Het Openbaar Ministerie heeft bij de rechter-commissaris moeten afdwingen dat het Medisch Spectrum Twente het dossier van een van de zes patiënten zou afgeven. Het betrof een patiënt die onderwerp was van het orienterend onderzoek naar de handel en wandel van neuroloog Ernst Jansen Steur in het kader van door hem geinitieerde hersenoperaties.

Dat stelde Officier van Justitie Marjolein van Eykelen woensdag tijdens de tweede regiezitting van de zaak Jansen Steur, die verdacht wordt van het stellen van tal van verkeerde diagnoses. Van de andere vijf patiënten is de zaak grotendeels verjaard. Het MST voerde als motief voor haar opstelling aan dat ze op basis van haar beroepsgeheim gegevens van patiënten niet hoefde af te geven.  De rechter-commissaris eiste ze vervolgens op.

Volgens letselschadespecialist Yme Drost uit Hengelo, die de belangen van de patiënten behartigt, geeft de weigering van het MST aan dat het ziekenhuis nog altijd aanzienlijk minder transparant is dan ze bij monde van bestuursvoorzitter Herre Kingma beweert. “Kingma heeft geregeld aangegeven dat wat hem betreft de onderste steen boven moet komen en dat zijn ziekenhuis con amore zal meewerken aan elk verzoek om nader onderzoek. Bij de eerste de beste test blijkt die toezegging weinig waard, want het dossier van een van mijn cliënten moet via de rechter-commissaris worden opgeëist. Bij het MST heerst kennelijk nog steeds een doofpottencultuur.”