Letselschade-expert Yme Drost, die de zaak tegen de omstreden oud-neuroloog Ernst Jansen Steur voor tientallen slachtoffers aanhangig maakte, hield een tevreden gevoel over aan de inhoudelijke behandeling van de grootste medische strafzaak uit de Nederlandse geschiedenis. “Kijk ik naar het hele proces, dan zijn alle feiten goed aan de orde gekomen. Politie en Openbaar Ministerie hebben uitstekend werk verricht. En ook de rechters gaven er blijk van dat ze zich de moeilijke dossiers prima eigen hebben gemaakt.”

Drost vervolgt: “Het is wel jammer dat Jansen Steur zijn handelen voortdurend vergoelijkt. Hij blijft bepaalde fouten ontkennen en doet daarmee zijn slachtoffers nog steeds pijn. Patiënten, die geen deel uitmaakten van de strafzaak, hebben nog altijd veel vragen waarop ze geen antwoord hebben gekregen.

Jansen Steur is een dokter die, om zichzelf schoon te praten en wat op zichzelf begrijpelijk is als je zes jaar hoort eisen, met zijn kennelijke onwaarheden pijn blijft doen. Het was ook voor hemzelf veel beter geweest als hij veel opener en eerlijker was geweest. Hij is daarnaast iemand die zijn fouten niet, althans onvoldoende inziet waardoor het gevaar van herhaling levensgroot aanwezig is.”

Exelon JSVoor eigen bevrediging

“Natuurlijk maken artsen fouten”, begrijpt Yme Drost. “Waar het om gaat is dat je die tot een minimum beperkt doordat je je aan de regels houdt die er binnen je beroepsgroep bestaan. Jansen Steur gebruikte de slachtoffers voor zijn eigen bevrediging, zijn eigen gevoel van grootheid. Dat wordt prachtig geïllustreerd door het receptenpapier waarop hij zichzelf voordeed als professor, wat hij niet was.”

Yme Drost is het wel met de oud-arts eens dat er eindelijk een punt gezet moet worden achter de affaire Jansen Steur. “Maar de aandacht in de media mag hij zichzelf, het ziekenhuis en de doofpot verwijten. Dat maakte die aandacht namelijk noodzakelijk. Het is aan de media te danken dat er zoveel slachtoffers achterhaald zijn. Zonder de media was dat nooit gebeurd.”

Goed in elkaar

Oud-patiënt Freddy de Haan vond na het weerwoord van Jansen Steur dat de voormalig neuroloog zijn betoog uitstekend had voorbereid. “Het verhaal zat goed in elkaar en kwam op mij ook wel oprecht over. Maar je gelooft hem niet meer. Waar het om ging, daar heeft hij het niet over gehad. Als er honderd slachtoffers zijn, kun je niet praten van incidenten. Natuurlijk heeft hij een moeilijk beroep. Maar het is ook een man die hier heel hoog stond en de rest ver beneden hem. Het was verschrikkelijk.”

Ook het toenmalig bestuur van het Medisch Spectrum Twente treft volop blaam, vindt De Haan. “Collega’s van Jansen Steur hebben drie maal aan de bel getrokken en even vaak heeft het bestuur gezegd: zoek het zelf maar uit.”