Door toedoen van de disfunctionerende neurloog hebben talrijke patiënten jarenlang zware medicijnen geslikt tegen ms, Parkinson of Alzheimer, terwijl ze die ziekten niet hadden.Jansen Steur – ooit een arts van groot aanzien – werd begin 2004 door het MST weggestuurd, toen hij verslaafd bleek aan medicijnen.

Letselschade-expert Yme Drost zegt te schrikken van het feit dat aantekeningen uit de dossiers zijn gehaald. Hij vreest dat dit gevolgen kan hebben voor het indienen van schadeclaims door gedupeerde patienten. Drost zit nog vol vragen over de dossiers en ziet dit als een bewijs dat er nader onderzoek moet komen over de periode na 2004. Daar stopte het onderzoek van de commissie Lemstra. Drost zegt al lang ‘sterke aanwijzingen te hebben dat in het MST is geknoeid met dossiers, ook ver na het vertrek van de arts’. Hij geeft als voorbeeld een dossier van een patiënt uit 2006, van wie de verzekering van het MST een totaal andere versie heeft. Van de in totaal 97 bladzijden komen er slechts 8 velletjes met elkaar overeen.

Een meerderheid van de Tweede Kamer pleit ook voor een vervolgonderzoek. De huidige Raad van Bestuur van het MST heeft dat in overweging. Woordvoerder Arkenbout: “Maar prioriteit heeft het nemen van maatregelen, zodat er nooit meer een Jansen Steur in dit ziekenhuis kan opstaan.”

Bron : TCTubantia