De negende zittingsdag in het proces tegen de voormalig neuroloog Ernst Jansen Steur eindigde gisteren met een strafeis van 6 jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf.

Het Openbaar Ministerie (OM) vorderde gisteren tevens de gevangenneming van Jansen Steur direct na afloop van de zitting op 17 december a.s. Dit vanwege het feit dat door het Openbaar Ministerie vluchtgevaar aanwezig wordt geacht en het OM vreest dat de oud-neuroloog weer als arts in het buitenland aan de slag gaat. Het OM wil daarom niet wachten tot het vonnis van de rechtbank dat pas in februari 2014 wordt verwacht.

Het OM acht de oud-neuroloog schuldig aan:

  • het opzettelijk in hulpeloze toestand gebracht hebben en gelaten van patiënten met zwaar lichamelijk letsel, en in één geval zelfs de dood, tot gevolg;
  • mishandeling met zwaar lichamelijk letsel, en in één geval de dood, tot gevolg;
  • diefstal van een receptenblok van een collega-neuroloog;
  • het valselijk opmaken van machtigingsformulieren (door een fictieve MMSE-score te noteren) ten behoeve van de verstrekking van het geneesmiddel Exelon en de indiening van die formulieren bij een zorgverzekeraar voor vergoeding;
  • het in strijd met de waarheid uitschrijven van recepten ter verkrijging van geneesmiddelen, zoals vermeld op een bij de Opiumwet horende lijst;
  • verduistering van ruim 88.000 euro, dat toebehoorde aan de stichting Lewy Body Project.
Jansen Steur

Jansen Steur foto: Reinier van Willigen

Persoonlijke omstandigheden Jansen Steur

Eerder die dag besprak de Rechtbank de persoonlijke omstandigheden van Jansen Steur. Daarbij kwam onder meer naar voren, dat de oud-neuroloog in de jaren negentig van de vorige eeuw, na gewond te zijn geraakt bij een ongeval in Duitsland, ernstig verslaafd raakte aan medicijnen.

Volgens mensen die dichtbij hem stonden en die in het strafrechtelijk onderzoek verklaringen hebben afgelegd, was Jansen Steur na dat ongeval ook veranderd. Hij kende zijn grenzen niet meer, stortte zich dwangmatig op zijn werk en was onverschilliger geworden. Hij had geen zelfkritiek en stelde zich na dat ongeval ook niet open voor sociale controle door bijvoorbeeld collega’s. Uit de bij de politie afgelegde verklaringen kwam overigens ook een beeld naar voren van een Jansen Steur, die altijd al een moeilijke man was geweest en waaraan na het ongeval geen gedragsveranderingen merkbaar waren geweest.

Gebrekkige ontwikkeling geestvermogens?

Op verzoek van de rechtbank is door deskundigen onderzocht of er bij de voormalig arts sprake is geweest van een gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens. Daarbij speelde ook de vraag, als er inderdaad sprake was van een gebrekkige ontwikkeling, in hoeverre die gebrekkige ontwikkeling dan het gedrag van Jansen Steur heeft beïnvloed. En of er kans is op herhaling.

Uit de onderzoeken is naar voren gekomen, dat Jansen Steur onder meer lijdt aan een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Een van de deskundigen omschreef het als volgt: “Het leek wel of bij dr. Jansen het contact met de patiënten, bij wie hij populair was, die hem bewonderden en die hem op handen droegen, belangrijker was dan de feitelijke medische behandeling van die patiënten.” De deskundigen zijn tot de conclusie gekomen, dat de voormalig neuroloog verminderd toerekeningsvatbaar moet worden geacht.

Officier van Justitie mr. Marjolein van Eykelen

Officier van Justitie Van Eykelen (foto Eric Brinkhorst)

Recidive gevaar

“Uit het dossier komt een beeld naar voren van een verdachte die zijn patiënten als proefkonijnen gebruikte. Hij verrichtte in afwijking van de beroepsnorm ongebreideld allerlei onderzoeken en schreef medicatie voor zonder indicatie. Dit alles deed hij in een periode dat hij ernstig verslaafd was aan slaapmedicatie”. Hij had daarover zelf aan de bel moeten trekken, aldus de officier van Justitie Van Eykelen in haar requisitoir.

De zaak heeft tot veel publiciteit geleid, zo memoreerde de officier nog. Dat heeft ertoe geleid dat er meer aandacht is gekomen voor de kwaliteit van zorg en het (dis)functioneren van medisch specialisten.

De kans op recidive wordt door de deskundigen voor wat betreft de gepleegde vermogensdelicten niet, maar voor wat betreft de zorg voor patiënten wel aanwezig geacht.

Op een vraag van de Rechtbank, wat hij nu van plan is in de toekomst te gaan doen, antwoordde Jansen Steur, dat hij dat nog niet wist. Jansen Steur: “Ik vind het erg moeilijk een dagbesteding te vinden, waarvoor ik net zoveel passie voel als voor de neurologie.” Dit laatste bracht de officier tot de opmerking, dat hierin nu juist het gevaar voor recidive ligt.

Tweede generatie oorlogsslachtoffer

Jansen Steur gaf ter zitting aan, dat hij zich in de rapportage van de deskundigen over zijn psyche wel herkende. Echter, naar zijn mening had meer aandacht moeten uitgaan naar het feit, dat hij kind van ‘foute ouders’ is. De oud-neuroloog vertelde ter zitting, dat hij van mening is dat hij een tweede generatie oorlogsslachtoffer is en dat hij als kind van NSB’ers geen veilig thuis heeft ervaren. Volgens Jansen Steur heeft hij zich daardoor onevenwichtig ontwikkeld en heeft hij daardoor ook stoornissen ontwikkeld.  Jansen Steur gaf ter zitting aan, dat het feit dat hij kind van foute ouders was een gigantische indruk op hem heeft gemaakt en dat dit enorme consequenties voor hem heeft gehad. “Er waren bij mij al factoren aanwezig voor een onevenwichtige ontwikkeling, maar daar komt deze factor nog bij”, aldus de voormalig neuroloog. Volgens hem is dit punt door de deskundigen onvoldoende belicht.

Slachtoffers content over strafeis

De slachtoffers en hun belangenbehartiger Yme Drost toonden zich aan het eind van de zittingsdag content over de strafeis van het Openbaar Ministerie. “Een forse strafeis voor dito delicten. Kortom evenwichtig”, aldus Yme Drost.

Volg onderstaande link voor de uitzending van RTL Late Night van dinsdag 3 december 2013 over de kwestie Jansen Steur: http://www.rtlxl.nl/#!/rtl-late-night-301978/91e4749b-65bf-07fa-bdf8-b7ca04e64cbb
RTL Late Night 03122013