De officier van justitie, die het onderzoek leidde naar mogelijk door het Medisch Spectrum Twente (MST) in de kwestie Jansen Steur gepleegde strafbare feiten, heeft besloten het ziekenhuis niet verder te vervolgen. In het MST werkte voorheen de inmiddels door de rechtbank tot 3 jaar cel veroordeelde oud-neuroloog Ernst Jansen Steur. Enkele ex-patiënten van deze voormalig neuroloog hadden aangifte gedaan tegen het ziekenhuis en tegen voormalige bestuurders van het ziekenhuis wegens het medeplegen van mishandeling door het stellen van onjuiste diagnoses. Het bestuur van het MST, letselschade-expert Yme Drost als belangenbehartiger van de ex-patiënten en de aangevers zelf zijn dinsdag door het OM op de hoogte gesteld van de beslissing.

Geen vermoeden strafbaar feit

Volgens het openbaar ministerie heeft onderzoek naar aanleiding van de aangifte geen vermoeden van een strafbaar feit opgeleverd ten aanzien van de oud-bestuurders en andere werknemers van het ziekenhuis. Het MST en de bestuurders waren er tot het vertrek van de neuroloog uit het ziekenhuis niet van op de hoogte, dat hij bij vele patiënten een onjuiste diagnose had gesteld. Tot aan 2003 ging het slechts om enkele incidenten, die door het ziekenhuis als op zichzelf staand werden beschouwd en afgewikkeld, aldus het Openbaar Ministerie (OM). Het MST ontzegde de dokter eind 2003 de toegang tot het ziekenhuis nadat bekend was geworden dat hij voor zijn medicijnverslaving recepten van collega’s had gebruikt. De zorg aan de ex-patiënten van de neuroloog werd overgenomen door diens collega’s. De neuroloog maakte meer dan 100 slachtoffers.

Van strafbaar nalaten van zorg door het MST, of oud-bestuurders, of het medeplegen van mishandeling is niet gebleken, aldus de officier van justitie. Daarnaast heeft het ziekenhuis in de jaren na het vertrek van Jansen Steur, toen duidelijk werd wat er mogelijk allemaal was gebeurd, meegewerkt aan alle onderzoeken die er zijn geweest. Bovendien zijn er inmiddels ruim 10 jaren verstreken en hebben in de tussentijd grote veranderingen plaatsgevonden in de wijze van invulling van de rol die de Raad van Bestuur heden ten dage in een ziekenhuis heeft met betrekking tot de patiëntveiligheid.  De aangevers kunnen tegen de beslissing van de officier een zogenoemde artikel 12 Sv. klacht indienen bij het Gerechtshof in Arnhem.

De ex-neuroloog werd in februari tot drie jaar cel veroordeeld wegens onder andere mishandeling van patiënten door het stellen van foute diagnoses. Zowel het OM, als de ex-neuroloog zijn tegen deze uitspraak in hoger beroep gegaan.

Slachtoffers zwaar teleurgesteld

Volgens Yme Drost zijn de slachtoffers zwaar teleurgesteld over het besluit van het OM. Volgens Drost staan de bevindingen van het OM op bepaalde punten haaks op de bevindingen van de Commissie Lemstra.

Drost kreeg een 32 pagina’s tellende motivatie van het OM waarom het niet tot strafvervolging overgaat. Volgens Drost heeft het OM een doorwrocht juridisch stuk geschreven en is het OM bij haar besluit niet over een nacht ijs gegaan. “Al lijkt het wel dat het MST door het oog van de naald is gekropen”, aldus Drost. Drost acht de kans op een succesvolle artikel 12 Sv. procedure klein, maar wil de feiten nog eens goed nalopen en in overleg treden met zijn cliënten voordat een definitief besluit wordt genomen over het al dan niet starten van een artikel 12 Sv. procedure.

Reactie MST en bestuurder op niet-vervolging

Het MST geen uitspraken doen over de beslissingen van het OM, omdat zij dat niet gepast vindt. Het MST spreekt via haar site de hoop uit de zaak verder achter zich te kunnen laten en zich verder te kunnen richten op de toekomst van het ziekenhuis en de gezondheidszorg in Twente. Het MST benadrukt in haar berichtgeving dat de deur voor ex-patiënten van dr. Jansen gewoon open blijft staan.

Daar waar het ziekenhuis ingetogen reageert op het besluit van het OM, spreekt oud-bestuurder Zijlstra op zijn blog over “genoegdoening”. De opmerking van Zijlstra leidt tot woede onder de slachtoffers. “Het mag dan misschien zo zijn dat het MST strafrechtelijk niets te verwijten valt, maar Zijlstra heeft nadrukkelijk niet zitten opletten. Als die man zijn werk beter had gedaan, waren er niet zoveel slachtoffers gevallen. Zijlstra heeft gemakkelijk praten na een op non-actiefstelling in 2004 in het MST en doorbetaling van maar liefst 3 jaarsalarissen. En ook Jansen kreeg na een op non-actiefstelling een flinke zak met geld van het ziekenhuis”, aldus een duidelijk geëmotioneerd slachtoffer, dat nog steeds niet schadeloos is gesteld voor hetgeen haar door Jansen Steur is aangedaan.

Zwijgcontract onderdeel doofpotaffaire

Tijdens de zitting van het tuchtcollege zei Zijlstra nog er niet trots op te zijn, dat hij niets gedaan had om een “zwijgcontract” met een slachtoffer tegen te houden. Dat slachtoffer hoorde ten onrechte van Jansen Steur dat zij Alzheimer zou hebben. Zij moest van het MST, op straffe van een boete van fl. 15.000,- per overtreding, haar mond over de affaire houden en alle medische stukken vernietigen. Het zwijgcontract zou onderdeel vormen van een doofpotaffaire.

Reactie Yme Drost in de uitzending van Radio Een Vandaag