De advocaat-generaal bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft vandaag cassatie aangetekend bij de Hoge Raad tegen het arrest waarbij Jansen Steur werd vrijgesproken van de hem ten laste gelegde medische delicten. Dat heeft de advocaat-generaal, mevrouw mr. Marina Weel, vandaag telefonisch aan letselschade-expert Yme Drost meegedeeld. Ook de slachtoffers werden vandaag persoonlijk door het OM telefonisch op de hoogte gesteld van het ingestelde cassatieberoep. Drost staat meer dan honderd slachtoffers van Jansen Steur bij.

Jansen Steur kreeg van het gerechtshof wel een gevangenisstraf van 6 maanden voorwaardelijk voor valsheid in geschrifte, diefstal van receptenpapier en verduistering van een som geld. Het Gerechtshof kwam echter tot vrijspraak van de medische delicten, omdat opzet, naar het oordeel van het gerechtshof, niet bewezen kon worden. Wel overwoog het gerechtshof dat Jansen Steur medisch verwijtbaar had gehandeld en zijn handelingen als schulddelicten mogelijk strafbaar zouden zijn geweest. De schulddelicten waren Jansen Steur evenwel niet ten laste gelegd, omdat het OM in Almelo te lang had stilgezeten en die delicten al waren verjaard.

Verbijstering over uitspraak

Slachtoffers waren verbijsterd over de uitspraak van het hof. De vrijspraak van Jansen Steur leidde ook tot een golf van kritiek in de sociale media.

Letselschade-expert Yme Drost, die in 2005 de zaak voor het eerst naar voren bracht, is ingenomen met het cassatieberoep. Drost: “Nadat het OM in Almelo steken heeft laten vallen, heeft het OM in Rotterdam de zaak meer dan uitstekend opgepakt. Het kan niet zo zijn dat het vele werk dat verricht is voor niets is geweest. Deze unieke zaak verdient het om aan het oordeel van ons hoogste rechtscollege te worden onderworpen.”

De slachtoffers van Jansen Steur reageerden vandaag verheugd op het ingestelde cassatieberoep.