De vakgroep Neurologie Jansen Steur en zijn collega’s van de vakgroep Neurologie lagen elkaar niet.

De vakgroep vond het moeilijk Jansen met zijn superioriteitsgevoel aan te spreken op zijn falen en zag daar dan ook liever van af. Ze schakelde wel de Raad van Bestuur in, maar verzuimde door te zetten toen ze werd afgepoeierd. Ze liet het toen maar op zijn beloop. De rust in de vakgroep kreeg voorrang boven het patiëntenbelang. En behoud van hun opleidingsplaats. Toen de bonje die in gevaar kon brengen, poetsten ze de problemen weg. Maar ondertussen maakten ze in de wandelgangen onderscheid tussen patiënten met echt MS en Jansen-MS.

De Raad van Bestuur (tot 2003)
De RvB heeft vanaf 1992 alle signalen genegeerd dat het fout ging met Jansen Steur. Dat hij foute medicijen voorschreef. Niet met zijn collega’s samenwerkte. Een zootje maakte van zijn dossiers. Dat hij toegaf wel eens medische onderzoeken te verzinnen. Het mocht. In plaats daarvan werd de patiënte aangepakt die Jansens handelwijze aan de kaak stelde. Ze werd onder druk gezet haar klacht bij het Tuchtcollege in te trekken. Op straffe van een boete werd haar verboden ooit nog over de zaak te spreken en ze moest doen alsof ze de dokter nooit heeft ontmoet. Als de arts eindelijk toch struikelt over medicijndiefstal en verslaving, wordt dat niet gemeld bij de inspectie. Maar een neuroloog die wel belt, wordt op het matje geroepen. Vanaf dat moment krijgen ze – net als de patiënte – een zwijgplicht. Actief op zoek gaan naar meer gedupeerde patiënten van Jansen Steur is uit den boze.

Medisch Staf Bestuur
Het MSB liet de ruzie tussen de neurlogen doorsudderen. Ze nam nooit een standpunt in. Volgens de commissie heeft ze daarmee haar macht onderschat. Ze kwam alleen in beweging als de opleidingsplek in gevaar dreigde te komen. Dan werd naar buiten een een rooskleurige situatie geschetst.

Inspectie voor de Gezondheidszorg
Luiheid bij een toezichthoudende instantie als de inspectie is een verdere voorwaarde voor een doofpot. Inactiviteit heeft ze volgens de commissie dan ook volop tentoongespreid. Ze heeft zich nooit afgevraagd of de patiëntenzorg gevaar liep, liet eigen onderzoek achterwege naar de dossiers van Jansen Steur en deed de kwestie te gemakkelijk af als een tijdelijk verslavingsprobleem. De inspectie is volgens de commissie zelfs zo traag van begrip dat ze ook dit jaar nog bleef stilzitten, toen de doofpot al lang veranderd was in een beerput. In theorie kan en mag Jansen Steur nog steeds overal aan de slag. Huidig MST-voorzitter Kingma was toen de hoogste baas bij de IGZ, maar hij was niet geïnformeerd.

Bron : TCTubantia