Op 4 november 2013 start in Almelo de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen de voormalig neuroloog Jansen Steur. Diverse media hadden verzocht opnames te mogen maken van de volledige behandeling van de zaak.

Oordeel rechtbank

De rechtbank Overijssel heeft het verzoek om de behandeling van de feiten en de stem van de verdachte op te nemen afgewezen. De rechtbank is van oordeel dat de aard van de zaak, en in het bijzonder de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van patiënten en andere betrokkenen, het maken van opnames van de gehele strafzaak niet toelaat. De rechtbank volgt daarmee de verdediging, die op voorhand al bezwaar had gemaakt tegen het maken van opnames van de feitenbehandeling. De officier van justitie had geen bezwaar tegen het maken van opnames.

De rechtbank betrok ook in haar oordeel het feit dat de zitting openbaar is en dat ruimschoots de gelegenheid bestaat om, al dan niet via de schrijvende pers, kennis te nemen van wat er op de zitting gebeurt.

De opkomst van de rechtbank, de opening, de voordracht van de tenlastelegging door de officier van justitie en het requisitoir van de officier van justitie mag wel worden opgenomen. Ook het pleidooi van de advocaat van Jansen Steur mag worden opgenomen.