Vandaag moesten drie voormalige inspecteurs van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) zich verantwoorden voor de Zwolse tuchtrechter vanwege hun handelwijze in de kwestie Jansen Steur. Vijf klagers, bijgestaan door letselschade-expert Yme Drost, zijn van oordeel dat de voormalige inspecteurs geen enkel oog hebben gehad voor de mogelijke slachtoffers van voormalig neuroloog Jansen Steur. Deze neuroloog verklaarde vele tientallen patiënten ten onrechte ernstig ziek.

Verweer inspecteurs

De inspecteurs werden op de zitting bijgestaan door hun advocate mr. M.F. van der Mersch. Zij betoogde dat, mede gelet op de onafhankelijke positie die inspecteurs van de IGZ vervullen, een tuchtrechtelijke vervolging niet mogelijk is. Ook werd bestreden dat de inspecteurs tuchtrechtelijk verwijtbaar hadden gehandeld.

Klagers achten zich wel ontvankelijk

Drost betoogde voor het tuchtcollege dat klagers, in een overigens unieke tuchtprocedure, wel degelijk ontvankelijk zijn op grond van gewijzigde tuchtrechtspraak. Hij wees er daarbij op dat dezelfde klagers ook ontvankelijk werden verklaard in hun klachten tegen drie voormalige ziekenhuisbestuurders van het Medisch Spectrum Twente. Jansen Steur is in dat ziekenhuis werkzaam geweest.

“Hoeveel aanwijzingen heeft men nodig?”

Volgens Drost is gebleken dat drie aangeklaagde inspecteurs van de IGZ weet hadden, althans hadden moeten weten, dat rond de voormalige neuroloog iets ernstig mis was en dat dat feitelijk nadelige gevolgen had gehad voor een hele grote groep patiënten. Maar ze deden voor de meer dan honderd slachtoffers van Jansen Steur uiteindelijk “helemaal niets”, aldus Drost. Drost: “Hoeveel aanwijzingen zijn er nodig voordat men in actie komt?”
Verder betoogde Drost dat de drie inspecteurs op geen enkele wijze feitelijk uitvoering hebben gegeven aan de door hun zelf gestelde voorwaarde, dat individuele patiëntendossiers van Jansen Steur eerst onderzocht moesten worden voordat de oud-neuroloog überhaupt weer aan het werk mocht. Drost: “Men stond er bij en keek er naar en had geen enkel oog voor eventuele slachtoffers.”

“Mediahype”

Drost haalde in zijn betoog nog het rapport van de commissie Hoekstra aan, die als mening van één van de inspecteurs optekende:
“Het is de [inspecteur] niet duidelijk welke schade de mediahype aan wie heeft toegebracht. Hij is er van overtuigd, ook met de kennis van nu, goed gehandeld te hebben. Welke dokter mist geen diagnose? Dit is geen alarmsignaal, maar kwam wel in dit geval in de krant.”

Drost stelde te hopen dat de ogen van de betrokken inspecteur eindelijk zijn geopend na een veroordeling van drie jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf van Jansen Steur in de grootste medische strafzaak ooit.

Het tuchtcollege doet op vrijdag 13 juni om 12.30 uur in het openbaar uitspraak in het gerechtsgebouw te Zwolle.