Advocaat Frank van Gaal van neuroloog Jansen Steur heeft ernstige twijfels over de rol van professor Scheltens in deze veelbesproken zaak. De jurist noemde hem woensdag tijdens de tweede regiezitting als rapporteur ‘vooringenomen’. Van Gaal: “Het is zonneklaar dat hij al een negatief oordeel had voor hij voor het Openbaar Ministerie aan de slag kon. Daarvoor immers had Scheltens zich al diverse keren negatief uitgelaten over diagnoses en doorverwijzingen van mijn cliënt.”

Van Gaal vraagt zich mede daarom hardop af: “Hadden ze niet beter iemand anders kunnen vragen, die fris en onbevangen over de dossiers had kunnen oordelen? Ook professor Wolters was trouwens al een keer betrokken bij een second-opinion.”

Frank van Gaal zette tevens vraagtekens bij het tijdstip, waarop de Vakgroep Neurologie van het MST, het bestuur en Inspectie van de Volksgezondheid zich met de affaire-Steur is gaan bemoeien. “De hamvraag is of zij niet eerder hadden kunnen en moeten ingrijpen.”

Van Gaal verzocht de rechtbank neuroloog professor M. Vermeulen een contra-expertise te laten verrichten als getuige-deskundige.  Dat viel echter bij het OM en bij letselschadespecialist Yme Drost volledig in verkeerde aarde. Vermeulen liet zich volgens hen, zonder kennis van het dossier, in 2009 positief uit over Jansen Steur. “Hoe wil hij dan nog in vrijheid kunnen zeggen dat hij zijn uitlatingen destijds beter niet had kunnen doen?”