Maandag begon de strafzaak tegen Jansen Steur voor de rechtbank Overijssel in Almelo. De zaak ving aan met de feitenbehandeling van verschillende vermogensdelicten die de oud-neuroloog ten laste zijn gelegd: diefstal, verduistering en valsheid in geschrifte. Vanaf woensdag behandelt de rechtbank op verschillende zittingsdagen de aangiftes van negen voormalig patiënten van Jansen Steur. De eerste dag daarvan wordt volledig besteed aan de behandeling van de feiten rond de zelfdoding van één van zijn patiënten.

De verdenkingen

De verdenkingen op dat punt zijn, verkort weergegeven, dat Jansen Steur in de periode van juni 1996 tot en met maart 2000 opzettelijk mevrouw X in een hulpeloze toestand heeft gebracht en gelaten ten gevolge waarvan zij is komen te overlijden. Tevens wordt hem verweten dat hij de gezondheid van mevrouw X opzettelijk heeft benadeeld ten gevolge waarvan zij is komen te overlijden.

Horen deskundigen

Veel media zullen geïnteresseerd de zitting bijwonen. Over de feiten en omstandigheden van de zelfdoding is tot dusverre namelijk weinig tot niets naar buiten gekomen. Twee medische deskundigen zullen zich ter zitting uitlaten over de vraag, in hoeverre er een mogelijke causale relatie bestaat tussen de zelfdoding en de verkeerde diagnostiek en behandeling door Jansen Steur.

Civiele claim

Letselschade-expert Yme Drost zal op donderdag 28 november namens de nabestaanden van deze oud-patiënte een reeds bij de rechtbank ingediende civiele claim tegen Jansen Steur nader toelichten. Zowel het Medisch Spectrum Twente, als haar medische verzekeraar MediRisk, wezen tot nog toe iedere aansprakelijkheid in de kwestie van de hand. In de zaken van de andere acht slachtoffers, die op de dagvaarding in de strafzaak staan, werd inmiddels wel een civiele schikking getroffen.