Regionaal Tuchtcollege wijst verzoek van Yme Drost af
Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Zwolle heeft een verzoek van de Hengelose letselschade-expert Yme Drost om een voormalig secretaris van de raad van bestuur van het Medisch Spectrum Twentse (MST) onder ede te mogen horen als getuige, in een vooronderzoek naar aanleiding van de zaak tegen de omstreden ex-neuroloog Ernst Jansen Steur, afgewezen. Drost wilde de man onder ede laten getuigen in verband met klachtzaken die vijf van zijn cliënten aanhangig maakten tegen onder meer de onlangs afgetreden voorzitter van de Raad van Bestuur van het ziekenhuis. Het tuchtcollege besloot echter het beroep van de oud-secretaris op zijn verschoningsrecht te honoreren. Daarom hoeft hij niet te getuigen.

Voormalig secretaris werd in 2006 beëdigd als advocaat

De getuige in kwestie trad op 1 november 1997 als secretaris in dienst van de Raad van Bestuur van het MST, waar hij per 1 januari 2005 benoemd werd tot manager van de concernstaf. Een jaar later werd hij bedrijfsjurist bij het ziekenhuis. Daarbij werd overeengekomen dat hij een opleiding tot advocaat zou volgen. Per medio februari 2006 is hij beëdigd advocaat. Op 30 augustus 2011 is hij weer uitgeschreven van het tableau.

Wat wist bestuursvoorzitter wel en niet?

Yme Drost wilde de voormalig secretaris onder ede laten horen om informatie te verkrijgen over de inhoud van de gesprekken die hij voerde met de op 1 februari 2006 aangetreden bestuursvoorzitter van het MST. Drost: “De man was secretaris van de raad van bestuur van het MST in de periode dat Jansen Steur in de fout ging. Hij maakte dus nadrukkelijk deel uit van de doofpotcultuur van het ziekenhuis. Sterker nog: in september 2005 heb ik nog met hem gesproken. Bij die gelegenheid heb ik hem er op gewezen dat er vijf ernstige zaken liepen tegen Jansen Steur en dat er misschien nog veel meer slachtoffers zouden kunnen zijn. Toen heb ik hem gevraagd wat het ziekenhuis daaraan kon doen. Hij heeft echter niets gedaan.”

Drost probeerde via de getuige te achterhalen in hoeverre de stelling van de onlangs afgetreden bestuursvoorzitter van het MST juist is, dat hij tot 2009 geen weet had van de affaire Jansen Steur en daarom voor 2009 geen actie had ondernomen.

Teleurstellende uitspraak

Het besluit van het tuchtcollege valt de Drost rauw op het dak. “Ik vind dit een teleurstellende uitspraak. Het is triest dat slachtoffers nu misschien nooit te weten zullen komen wat zich exact heeft afgespeeld. Dat is wrang in een zaak waar het gaat om zaken als leven en dood, een zaak waarbij veel slachtoffers zijn gevallen. Bovendien: wat heeft een advocaat te verbergen als hij zich beroept op het verschoningsrecht? Als hij de bestuursvoorzitter geen van belang zijnde mededelingen heeft gedaan, had hij gewoon een verklaring kunnen afleggen.”

‘Wat wordt hier verzwegen’?

Yme Drost vervolgt: “Ik moest direct denken aan de beroemde uitspraak in de zaak rond de Vuurwerkramp: ‘Wat wordt hier verzwegen?’ Ik weet als geen ander dat je juridisch niet zo mag redenen, maar het is wel een gevoel dat overblijft bij de slachtoffers.” Drost voerde voor het tuchtcollege aan dat de voormalig secretaris zijn mededelingen had gedaan in zijn hoedanigheid van bedrijfsjurist en niet in die van advocaat. Verder voerde Drost aan dat de advocaat zich alleen mag verschonen voor hetgeen hem is toevertrouwd, maar niet voor wat hij zelf aan de voorzitter van de raad van bestuur over de kwestie Jansen Steur heeft toevertrouwd. Volgens Drost zou het beroep van de advocaat op zijn verschoningsrecht in strijd zijn met de wet (art. 68 lid 5 BIG jo. art. 218 Sv.) en met een arrest van de Hoge Raad van 13 januari 2006 (r.o. 3.7, ECLI:NL:HR:2006:AU4533). De Hoge Raad overwoog dat een getuige zich niet kan verschonen voor datgene wat hij aan een ander heeft meegedeeld. Het tuchtcollege ging niet mee in de gedachtengang van Drost. Drost: “Helaas hebben klagers niet het recht om van een dergelijke uitspraak in hoger beroep te gaan. Dat recht is alleen weggelegd voor hen die zich beroepen op het verschoningsrecht.”

Drost roept nieuwe getuigen op

Yme Drost zal voor de zitting van het tuchtcollege van 12 november nieuwe getuigen oproepen om te proberen alsnog de volledige waarheid te achterhalen.