Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle heeft de oud-neuroloog Jansen Steur een beroepsverbod als arts voor het leven opgelegd. Omdat Jansen Steur zich in 2009 zelf al had uitgeschreven uit het zogenoemde BIG-register, legde het tuchtcollege de oud-neuroloog een verbod tot hernieuwde inschrijving in het BIG-register op. Daardoor mag de oud-neuroloog zich nooit meer arts noemen.

Ook schorste het tuchtcollege Jansen Steur met onmiddellijke ingang, voor het geval van enige inschrijving in het register mocht blijken, totdat in de klachtzaken onherroepelijk is beslist. Jansen Steur kan nog tegen de uitspraak in hoger beroep gaan bij het Centraal Medisch Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Den Haag.

Het tuchtcollege overwoog dat Jansen Steur destijds ten onrechte geen enkele twijfel had bij het stellen van ernstige, chronische en veelal progressieve aandoeningen. Ook overwoog het tuchtcollege dat de oud neuroloog ten onrechte medicatie voorschreef met vaak ernstige bijwerkingen.

“Zowel hier te lande als in het buitenland”

Mede omdat Jansen Steur tijdens de mondelinge behandeling van zijn zaak op 1 november weinig liet merken van twijfels over zijn eerdere handelwijze, legde de tuchtrechter hem de zwaarst mogelijke straf op. Dat deed de tuchtrechter ook “teneinde zoveel mogelijk te bevorderen dat zowel hier te lande als in het buitenland een eventuele inschrijving van verweerder in een register kan worden doorgehaald, dan wel zijn (her)inschrijving wordt verhinderd als hij niet (meer) is ingeschreven in een register”, aldus het tuchtcollege.

Jansen Steur

Oud-neuroloog Jansen Steur, foto ANP

Strafzaak

Jansen Steur staat ook voor de rechtbank Overijssel in Almelo terecht voor het globaal tussen 1998 en 2004 stellen van talrijke foutieve diagnoses en het verkeerd medisch behandelen van patiënten. Tegen de oud-neuroloog is door het Openbaar Ministerie zes jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf geëist. De rechter doet op 11 februari 2014 uitspraak in de strafzaak.

“Ultieme doel bereikt”

Door de uitspraak van de tuchtrechter kan Jansen Steur op de Europese zwarte lijst van artsen worden geplaatst. Daardoor kan hij ook in andere Europese landen niet meer als arts aan de slag. Jansen Steur werd, na zijn vertrek uit het Enschedese ziekenhuis MST, meerdere malen door journalisten werkend als arts in Duitsland aangetroffen. Volgens letselschade-expert Yme Drost, die de tuchtzaak tegen Jansen Steur namens vijf slachtoffers aanspande, is het ultieme doel van de tuchtzaak bereikt. Volgens Drost zijn slachtoffers van de oud-neuroloog zeer content met het behaalde resultaat.

Kingma en ZijlstraUitspraak MST-bestuurders later

Op 10 januari 2014 doet het tuchtcollege uitspraak in de tuchtzaak, die door vijf slachtoffers van Jansen Steur is aangespannen tegen drie voormalige bestuurders van het Medisch Spectrum Twente (MST). Deze voormalige bestuurders wordt verweten, dat zij zijn tekortgeschoten in hun toezichthoudende taken ten opzichte van Jansen Steur en dat zij te laat actie hebben ondernomen om slachtoffers van de oud-neuroloog actief op te sporen.

Zaak tegen Inspecteurs IGZ aangehouden

Ook is er door de vijf ex-patiënten van de omstreden neuroloog een tuchtzaak aangespannen tegen drie voormalige inspecteurs van de Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ). De inhoudelijke behandeling van die zaak was eind november gepland, maar werd uitgesteld omdat een van de verweerders om medische redenen niet aanwezig kon zijn. De uitgestelde tuchtzaak wordt nu op 18 april volgend jaar behandeld.

De uitspraken van het tuchtcollege

De volledige tekst van de uitspraken van het tuchtcollege in de zaken tegen oud-neuroloog Jansen Steur vindt u hier onder:
Beslissing 2013-010
Beslissing 2013-011
Beslissing 2013-012
Beslissing 2013-013
Beslissing 2013-014