Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Zwolle heeft de rollijsten voor de tuchtzaken tegen de voormalige Enschede neuroloog Jansen Steur, drie voormalige bestuurders van het Medische Spectrum Twente (MST) te Enschede en drie voormalige (hoofd)inspecteurs van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gepubliceerd. De klachten werden door letselschade-expert Yme Drost in januari 2013 ingediend namens vijf ex-patiënten van de voormalige neuroloog.

Jansen Steur wordt kort gezegd verweten dat hij heeft gehandeld of heeft nagelaten in strijd met de zorg die hij als arts in die hoedanigheid behoorde te betrachten.

De voormalige bestuurders van het Enschedese ziekenhuis MST waar Jansen Steur werkte en de inspecteurs van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, worden kortgezegd verweten dat zij als medische beroepsbeoefenaren hebben gehandeld in strijd met het belang van een goede uitoefening van individuele gezondheidszorg.

Beperkt aantal zitplaatsen

De zittingen die op respectievelijk 1, 12 en 29 november 2013 plaatsvinden in het gerechtsgebouw te Zwolle, zijn in beginsel openbaar. Het tuchtcollege heeft laten weten dat het aantal zitplaatsen in de zaal beperkt is. Partijen worden door het tuchtcollege in ieder geval in staat gesteld de zittingen ongehinderd bij te wonen. Voor de pers wordt naar behoefte ruimte beschikbaar gehouden om de zittingen te volgen. Voor andere belangstellenden is er naar verwachting maar beperkt ruimte.

Degenen die direct betrokken zijn bij deze zaken, hebben voorrang bij de toedeling van zitplaatsen, zo heeft het tuchtcollege laten weten. Via haar website heeft het college de pers en andere belangstellenden die de zittingen willen bijwonen verzocht zich vooraf aan te melden via rtgzwolle@minvws.nl of per telefoon op nummer 088-3611039. Andere belangstellenden dan de pers dienen hun betrokkenheid bij deze klachtzaken te vermelden. Ten minste een week voor iedere zitting zal hun worden doorgegeven of bijwonen van de zitting in de zaal of anderszins mogelijk is, zo meldt het college in haar berichtgeving.

Op 12 november vindt er vanaf 9.30 uur ook een inhoudelijk behandeling van de strafzaak tegen Jansen Steur plaats in het gerechtsgebouw te Almelo. De rechtbank heeft in die strafzaak 29 november als reserve datum vastgesteld, zo blijkt uit het overzicht van de geplande zittingsdagen.

Rollijsten met samenvattingen van de tuchtklachten:

Rollijst vrijdag 1 november 2013 behandeling klachten tegen Jansen Steur in het gerechtsgebouw te Zwolle om 10.00 uur.

Rollijst dinsdag 12 november 2013 behandeling klachten tegen drie voormalige bestuurders van het Medisch Spectrum Twente te Enschede in het gerechtsgebouw te Zwolle om 13.30 uur.
De voormalig bestuurder/verpleegkundige van het MST heeft geen verweerschrift ingediend bij het tuchtcollege te Zwolle. De bestuurder liet eerder andere onderzoekscommissies weten zich niet te willen verantwoorden voor zijn handelswijze in de kwestie Jansen Steur.

Rollijst vrijdag 29 november 2013 behandeling klachten tegen drie voormalige inspecteurs van de Inspectie voor de Gezondheidszorg in het gerechtsgebouw te Zwolle om 13.30 uur.