Advocaat Frank van Gaal van Ernst Jansen Steur heeft woensdag bij de rechtbank het verzoek gedaan de regiezitting opnieuw te houden in maart of april 2013. Volgens de advocaat heeft de verdediging van de omstreden neuroloog onvoldoende tijd gehad om de stukken te bestuderen en betrokkenen te bevragen. Ook de nieuwe onthulling van mogelijk dertien onnodig uitgevoerde hersenoperaties in het MST is voor hem aanleiding uitstel aan te vragen.

Volgens  Van Gaal zijn de nieuwe feiten een toevoeging aan de al bestaande tenlastelegging aan Jansen Steur en mogen ze niet los worden gezien van de al eerder bekend geworden strafbare feiten. Ze moeten, vindt de advocaat, daarom ook gelijktijdig in behandeling worden genomen.

Frank van Gaal: “Het is tamelijk opzienbarend dat het Openbaar Ministerie zelf enerzijds de complexiteit van deze zaak benoemt, maar dat het de verdediging geen ruimte voor voldoende voorbereidingstijd wil gunnen. We bestrijden dat de belangrijke stukken al geruime tijd in ons bezit zijn, zoals het OM beweert. Pas eind september hebben we de meeste stukken ontvangen en nadien zijn ons nog enkele honderden pagina’s toegezonden die de directe bewijsvoering raken. De verdediging heeft daarvoor domweg tijd nodig om deze te kunnen bestuderen en met betrokkenen te kunnen bespreken. Pas daarna kunnen  we de onderzoeksvragen formuleren. Bij gebreke aan tijd en faciliteiten is er geen sprake van een eerlijk proces. Ik denk dat zelfs de gedupeerden dat kunnen begrijpen.”

Letselschadespecialist Yme Drost snapt de strategie van de verdediging van Jan Steur, maar ziet uitstel niet zitten. “Het is niet in het belang van mijn cliënten dat het nog langer duurt voor de zaak inhoudelijk wordt behandeld. De nieuwe aangifte is voornamelijk gericht tegen twee neurochirurgen. Het is geen bezwaar als die twee zaken gelijktijdig worden behandeld, zolang het maar niet tot verdere vertraging van het proces tegen Jansen Steur leidt.”