De verdediging van de omstreden neuroloog Ernst Jansen Steur wil nog ruim dertig getuigen horen, alvorens het proces volgens haar inhoudelijk behandeld kan worden. Dat kondigde advocaat Frank van Gaal van de specialist woensdag aan tijdens de tweede regiezitting van  de zaak voor de Almelose rechtbank.  Het gaat daarbij om personen die werkzaam waren in het Medisch Spectrum toen Jansen Steur daar actief was, het bestuur van het MST, patiënten en deskundigen.

Van Gaal: “Het is geen gering aantal en we realiseren ons dat het veel tijd gaat kosten om de getuigen te horen, maar het is in het belang van een goed verloop van dit proces. Er is sprake van een spanningsveld tussen zorgvuldig handelen en voortvarendheid. Maar haastige spoed is zelden goed, zeker in een complexe zaak als deze. We hebben nog tal van vragen over drie thema’s: de compleetheid van de dossiers, de diagnoses en behandelingen en het opgetreden lichamelijk en geestelijk letsel en ten derde of er eerder en beter had kunnen worden opgetreden.”

Van Gaal hekelde in Almelo de ‘ongekende heksenjacht’, die volgens hem op zijn patiënt is en wordt gehouden. “Hij is afgeschilderd als boze tovenaar, Frankenstein en nog erger als dr. Mengele. Dat doet je de haren te berge rijzen. Niet iedereen zal het met me eens zijn en wellicht zullen ook voorbeelden worden tegengeworpen. Mijns inziens is dit de grootste strafzaak van de afgelopen 25 jaar en is deze uniek in zijn soort. Ik heb niet eerder gezien dat zes hoogleraren als deskundigen rapportages hebben uitgebracht en dat tientallen mensen als getuigen zijn gehoord. Ook over een gebrek aan aandacht heeft deze zaak niet te klagen. Kamerdebatten, onderzoekscommissies en tuchtrechtprocedures hebben geleid tot een cascade aan berichtgeving, ook in een periode van afgesproken radiostilte. Mensen als Drost (letselschadespecialist), Lemstra (voorzitter onderzoekscommissies) en Kingma (bestuursvoorzitter MST) zijn bekende Nederlanders geworden. Ook de verdediging heeft meer in de schijnwerpers gestaan, maar dat was geen bewuste keuze.”

Mr. Van Gaal stelde nog eens met klem dat hij en Jansen Steur er niet op uit zijn de behandeling van de zaak fors te vertragen. “Ik denk niet dat een slepend zaak in het voordeel is van mijn cliënt. Hij is juist het meest gediend bij een spoedig oordeel van de rechter. Maar het Openbaar Ministerie wil met zevenmijlslaarzen door het proces stappen. Dat is niet goed voor de zorgvuldigheid en de kwaliteit daarvan.”

Het Openbaar Ministerie zegt haar onderzoek tegen verdachte Jansen Steur nagenoeg te hebben afgerond. Ze wil alleen nog een getuige in Duitsland horen, waar Jansen Steur aan de slag ging hoewel hij uit het register van de Beroepen Individuele Gezondheidszorg was uitgeschreven.