De voormalige ex-neuroloog Ernst JS, voorheen verbonden aan het Medisch Spectrum Twente (MST) te Enschede, wordt verdacht van 21 strafbare feiten. Kort zakelijk weergegeven gaat het om het navolgende:

1. Feit 1 en 2 : Dat hij in de periode van juni 1996 tot en met maart 2000 opzettelijk mevrouw Vial in een hulpeloze toestand heeft gebracht en gelaten ten gevolge waarvan zij is komen te overlijden. Tevens wordt hem verweten dat hij de gezondheid van mevrouw Vial opzettelijk heeft benadeeld ten gevolge waarvan zij is komen te overlijden.

2. Feiten 3 tot en met 17: Dat hij in de periode van februari 1998 tot en met december 2009 de heer de Haan, de heer Van Losser, de heer Mulder, de heer X, mevrouw Frölich, mevrouw Y, de heer Wijers en de heer El Haddad in een hulpeloze toestand heeft gebracht en gelaten, ten gevolge waarvan zij zwaar lichamelijk letsel en psychisch letsel hebben opgelopen. Tevens wordt hem verweten dat hij de gezondheid van deze personen opzettelijk heeft benadeeld ten gevolge waarvan zij zwaar lichamelijk en psychisch letsel hebben opgelopen. Dit laatste feit geldt voor al deze personen m.u.v. de heer El Haddad.
Dit letsel hebben de genoemde personen van de feiten 1 tot en met 17 opgelopen, omdat verdachte:
– Bij deze mensen een onjuiste diagnose (in de meeste gevallen Alzheimer) had gesteld en aan die diagnose heeft vastgehouden en/of
– Uitslagen van nadien uitgevoerde gevalideerde medische onderzoeken, die pleitten tegen het bestaan van de ziekte heeft genegeerd, dan wel zijn diagnose niet heeft bijgesteld of heroverwogen en/of
– Aan deze mensen, zonder de verplichte MMSE-test en met behulp van valselijk opgemaakte machtigingsformulieren het geneesmiddel Exelon heeft voorgeschreven en/of
– Onvoldoende acht heeft geslagen op de bijwerkingen die na inname van het middel Exelon werden gemeld en/of
– In strijd met de geldende richtlijnen en protocollen geen zorg heeft gedragen voor een follow-up van de gestelde diagnose en voorgeschreven geneesmiddelen.

3. Feit 18: diefstal van een of meer receptenblokken van de neuroloog Nihom op 8 december 2003.

4. Feit 19: dat hij in de periode van mei 2000 tot en met december 2004 een aantal (op de tenlastelegging staan er 11 beschreven) machtigingsformulieren, nodig voor de aanvraag en de vergoeding van het geneesmiddel Exelon, valselijk heeft opgemaakt door een fictieve zg. MMSE-score te vermelden. Vervolgens zijn deze formulieren ingediend bij zorgverzekeraars voor de aanvraag en vergoeding van het geneesmiddel Exelon.

5. Feit 20: dat hij in de periode van januari 2003 tot en met januari 2005 meermalen, in strijd met de waarheid, recepten heeft uitgeschreven en opgemaakt ter verkrijging van geneesmiddelen, zoals vermeld op lijst II van de Opiumwet. De vervalsing bestond eruit het receptenpapier van een andere arts te gebruiken en te voorzien van een valse handtekening en vervolgens deze vervalste recepten in te leveren bij een apotheek ter verkrijging van die voorgeschreven medicatie.

6. Feit 21: dat hij in de periode van februari 2000 tot en met december 2005 een bedrag van ruim € 88.000,= heeft verduisterd. Dit bedrag behoorde toe aan de Stichting Lewy Body Project.

Officier Marjolein van Eykelen draagt de verkorte tenlastelegging voor