Voordat voorzitter mr. M. Bordenga van de rechtbank maandag echt met de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen Ernst Jansen Steur kon beginnen, diende diens raadsman Frank van Gaal eerst nog drie verzoeken in. Het leidde tot een schorsing van de zitting, die enige tijd in beslag nam.

Na beraad van de meervoudige strafkamer deelde Bordenga mede dat de wens van Van Gaal om woensdag twee getuigen-deskundigen (Loonen en Van de Laar) te horen, op de dag dat de zelfdoding van een van de oud-patiënten van Jansen Steur aan de orde komt, niet wordt ingewilligd. Van Gaal deed het verzoek, omdat de beide deskundigen sterk uiteenlopende meningen hadden over welke medicijnen de vermoedelijke reden van de suïcide waren en hij ze daarmee graag wilde confronteren. De rechtbank vindt het echter afdoende de twee schriftelijk op elkaars rapportages te laten reageren.

“Filmbeelden niet van toegevoegde waarde”

Ook het verzoek van Van Gaal om, net als het Openbaar Ministerie, fragmenten van de verhoren van de neuroloog te mogen bekijken, werd niet gehonoreerd. Dat was het logische gevolg van de beslissing van de rechtbank om het OM geen toestemming te geven deze beelden tijdens de strafzaak te laten zien. De rechtbank acht de verhoren compleet genoeg op schrift gesteld en vindt de filmbeelden niet van toegevoegde waarde. Daarmee was het verzoek van de verdediging niet meer aan de orde.

Marjolein van Eykelen

Officier van Justitie Marjolein van Eykelen ©foto Eric Brinkhorst

‘Bewijswijzer’

Van Gaal protesteerde ook tegen het inbrengen van een zogenaamde ‘bewijswijzer’ door het Openbaar Ministerie, zoals aangekondigd door Officier van Justitie Marjolein van Eykelen. “Bij ons in Rotterdam is zoiets heel gebruikelijk in complexe en omvangrijke zaken”, merkte zij op.
Van Gaal sprak van een voor Nederlandse begrippen ongekend, 1162 pagina’s dik, document. Hij voorzag daarom een mogelijke vertraging van de procesgang. De rechtbank stelde vast dat Van Gaal al eerder op de hoogte was van de inbreng van de ‘bewijswijzer’. Die is weliswaar lijvig, maar die omvang wordt in niet geringe mate bepaald door een zeer uitvoerige samenvatting. “Ook de verdediging heeft daarom naar onze mening voldoende de tijd gehad om zich daarover een gedegen oordeel te vormen.”