Tot op heden zijn de wetenschappelijke publicaties van de voormalig Enschedese neuroloog ‘nog onderbelicht gebleven’. Dat zegt professor Philip Scheltens blijkens een artikel vandaag in het dagblad Tubantia. Volgens Scheltens moeten de wetenschappelijke publicaties alsnog op hun inhoud worden beoordeeld. De Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) is een partij die dat in gang kan zetten, aldus Scheltens in Tubantia.

Scheltens sluit niet uit dat gegevens van patiënten bij wie door Jansen Steur een onjuiste diagnose is gesteld, zijn gebruikt voor zijn wetenschappelijke publicaties. De Hengelose letselschade-expert Yme Drost ondersteunt de conclusie van professor Scheltens.

Volgens Drost zou de publicatie “Neurogenetic correlates of Parkinson’s disease: apolipoprotein-E and cytochrome P450 2D6 genetic polymorphism” bijvoorbeeld kunnen verklaren waarom Jansen Steur zonder toestemming van zijn patiënten zoveel genetisch onderzoek liet uitvoeren.

Jansen Steur verzon testresultaten

Drost noemt als voorbeeld ook de publicatie “Cerebrospinal-fluid tau protein and aspartate aminotransferase in Parkinson’s…” die vragen oproept. De publicatie spreekt over 115 patiënten met een MMSE-test score van 25 of minder. Drost: “Bekend is dat Jansen Steur de test-scores in veel gevallen gewoon verzon en dat die patiënten de test helemaal niet gemaakt hebben. Het zou maar zo kunnen dat van die publicatie -door toedoen van Jansen Steur- helemaal niets klopt.”

Volgens Yme Drost zijn voormelde twee publicaties ook opvallend vanwege het grote aantal patiënten dat zou zijn onderzocht. Drost meent dat het ook interessant is om uit te zoeken wat de inhoud was van het onderzoeksprotocol, wat het oordeel was van de ethische commissie van het MST en hoe en door wie het onderzoek is gefinancierd.

Drost: “Of er feitelijk sprake is van wetenschappelijke fraude door Jansen Steur zal natuurlijk nog moeten blijken. Maar de nodige twijfels rechtvaardigen het om het wetenschappelijke gedrag van Jansen Steur nader onder de loep te nemen.”

Een lijst met een aantal wetenschappelijke publicaties (mede) op naam van Jansen Steur vindt u hier.