Letselschadespecialist Yme Drost is verbaasd over het beroep dat oud-neuroloog Jansen heeft aangetekend tegen het vonnis van de tuchtrechter. Volgens Drost, die vijf patiënten van de neuroloog vertegenwoordigt, heeft Jansen tijdens de behandeling van de strafzaak gezegd dat hij na de uitspraak de zaak achter zich wil laten. “Kennelijk wil hij er toch geen punt achter zetten”, zei Drost vrijdag. Ook verbaast het beroep Drost, omdat Jansen altijd heeft gezegd dat de tuchtzaak weinig gewicht heeft.

De tuchtrechter oordeelde in december dat Jansen nooit meer als arts mag werken. Omdat Jansen zich al jaren geleden heeft uitgeschreven uit het artsenregister noemde zijn advocaat de tuchtzaak “volkomen overbodig”.

Suggestie advocaat Jansen “ongehoord”

Drost noemt het ook “ongehoord” dat de advocaat van Jansen, mr. Frank van Gaal, volgens media suggereert dat hij het beroep mogelijk weer intrekt als de uitspraak in de strafzaak meevalt. “Hiermee haalt hij twee procedures door elkaar. Het lijkt wel of hij daarmee de rechters onder druk wil zetten om mild te vonnissen, zodat er voor de slachtoffers daarmee een einde komt aan deze zaken.”

Van Gaal ontkende vrijdag een dergelijk motief. Al sluit hij niet uit dat als Jansen na het strafvonnis het boek dicht wil doen, “hij nog een keertje zal nadenken over dat beroep”. Van Gaal verwacht echter niet dat het boek dichtgaat op 11 februari, de dag van de uitspraak door de strafrechter. Hij denkt dat een van beide partijen beroep zal aantekenen tegen de uitspraak van de rechter.

Het OM eiste in december 6 jaar onvoorwaardelijke celstraf tegen de omstreden neuroloog.