De voormalig Twentse neuroloog Ernst J.S. zal zich moeten verantwoorden voor de Almelose rechtbank, zo maakte het Openbaar ministerie vrijdag bekend in verschillende slachtofferbijeenkomsten. Maar liefst 186 slachtoffers van de ex-neuroloog hebben zich de afgelopen jaren bij Drost Letselschade te Hengelo gemeld. De strafzaak tegen de Twentse ex-neuroloog kwam aan het rollen nadat letselschadespecialist Yme Drost daarvan melding maakte bij het Openbaar Ministerie te Almelo. In 2009 pakte de regionale en landelijke media het schandaal massaal op.

zaakofficier van justitie Marjolein van Eykelen

Strafzaak zonder weerga

De zaak kent zijn weerga in de Nederlandse strafrechtgeschiedenis niet. Volgens het Openbaar Ministerie gaat het om de grootste medische strafzaak ooit in Nederland. Daarnaast is de zaak strafrechtelijk uniek. Volgens zaakofficier van justitie Marjolein van Eykelen, wordt voor het eerst in Nederland een arts vervolgd voor het veroorzaken van ernstig psychisch letsel bij patiënten. Strafrechtelijk vertaald wordt hem het opzettelijk benadelen van de gezondheid van patiënten verweten, evenals het opzettelijk in hulpeloze toestand brengen en laten van patiënten, met zwaar lichamelijk letsel en in één geval zelfs de dood tot gevolg. Daarnaast wordt de ex-neuroloog verdacht van diefstal, verduistering en valsheid in geschrifte. Op het opzettelijk in hulpeloze toestand brengen en laten van patiënten met de dood tot gevolg staat een gevangenisstraf van maximaal negen jaar. Gelet op de andere delicten die de neuroloog ten laste zullen worden gelegd, kan tegen hem een gevangenisstraf worden geëist van maximaal 12 jaar. Het Openbaar Ministerie streeft er naar om eind november 2012 de eerste regiezitting bij de rechtbank Almelo te laten plaatsvinden. In de uiteindelijke dagvaarding zullen strafbare feiten, gepleegd tegen negen voormalig patiënten, aan de ex-neuroloog ten laste worden gelegd. Daarnaast zullen enkele tientallen zaken door het Openbaar Ministerie ad informandum in de strafzaak gevoegd worden. Dat betekent dat deze zaken in de strafzaak, zonder tenlastelegging, samen met de negen zaken van voormalig patiënten die wel worden ten laste gelegd, aan de strafrechter worden voorgelegd. Het doel hiervan is dat de rechter bij de bepaling van de strafmaat rekening kan houden met de ad informandum gevoegde zaken.

Het Openbaar Ministerie maakt later bekend wat de uitkomsten zijn van het ingestelde gerechtelijk vooronderzoek tegen het Enschedese ziekenhuis Medisch Spectrum Twente en haar bestuurders.

Dossier Twentse ex-neuroloog
Volg deze link voor uitzending RTL Nieuws