Schandaal rond Jansen Steur breidt zich verder uit
Uit onderzoek van de aan het Medisch Spectrum Twente (MST) gelieerde Medical School Twente is volgens het dagblad De Twentsche Courant Tubantia gebleken dat zeker 18 wetenschappelijke publicaties van Jansen Steur dubieus zijn. Het MST heeft de uitkomsten van het onderzoek gemeld bij de Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ).

Het MST te Enschede besloot in januari 2013 tot onderzoek van de wetenschappelijke publicaties van Jansen Steur, mede nadat de Hengelose letselschade-expert Yme Drost zijn zorgen over de wetenschappelijke publicaties had uitgesproken. Het was Drost al langere tijd een doorn in het oog, dat die kwestie nog niet was uitgezocht door het MST.

Kamervragen CDA

De fractie van het CDA stelde Kamervragen over de kwestie. De fractie achtte het mogelijk dat de studies niet zouden voldoen aan de standaarden en dat de conclusies misschien niet geldig zouden zijn. Ook wilde de fractie van het CDA een overzicht van alle publicaties en al het medicijnonderzoek van Jansen Steur.

Mogelijk onjuiste diagnoses gebruikt voor publicaties

Ook de neuroloog professor Philip Scheltens maakte zich eerder sterk voor een inhoudelijke beoordeling van de wetenschappelijke publicaties van Jansen Steur. Scheltens sloot niet uit dat gegevens van patiënten bij wie door Jansen Steur een onjuiste diagnose is gesteld, zijn gebruikt voor de wetenschappelijke publicaties. Scheltens noemde De Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) als de partij om dat onderzoek in gang te zetten. Volgens Yme Drost is het zeer waarschijnlijk dat de KNAW, naar aanleiding van de bevindingen van de Medical School Twente, nu het verdere onderzoek gaat doen.

Drost uitte eerder twijfel over bepaalde publicaties

Yme Drost liet eerder al weten dat de publicatie “Neurogenetic correlates of Parkinson’s disease: apolipoprotein-E and cytochrome P450 2D6 genetic polymorphism” bijvoorbeeld zouden kunnen verklaren waarom Jansen Steur, zonder toestemming van zijn patiënten, zoveel genetisch onderzoek liet uitvoeren.
Drost noemde als voorbeeld ook de publicatie “Cerebrospinal-fluid tau protein and aspartate aminotransferase in Parkinson’s…” die vragen oproept. De publicatie spreekt over 115 patiënten met een MMSE-test score van 25 of minder. Drost: “Bekend is dat Jansen Steur de test-scores in veel gevallen gewoon verzon en dat die patiënten de test helemaal niet gemaakt hadden. Het zou maar zo kunnen dat van die publicatie – door toedoen van Jansen Steur – helemaal niets klopt.”

Volgens Yme Drost zijn voormelde twee publicaties ook opvallend vanwege het grote aantal patiënten dat zou zijn onderzocht. Drost meende dat het ook interessant was om uit te zoeken wat de inhoud was van het onderzoeksprotocol en wat het oordeel was van de ethische commissie van het MST en hoe en door wie de onderzoeken waren gefinancierd.

Een lijst met een aantal wetenschappelijke publicaties (mede) op naam van Jansen Steur vindt u hier.